Positivt at EU’s fiskeriministre tager ansvar i Østersøen

Ministerrådet viser ansvarlighed med at fastsætte bæredygtige kvoter for Østersøen 2019. EU’s fiskeriministre er på rådsmøde i Luxembourg i dag blevet
15 okt 2018

Ministerrådet viser ansvarlighed med at fastsætte bæredygtige kvoter for Østersøen 2019. EU’s fiskeriministre er på rådsmøde i Luxembourg i dag blevet enige om fiskekvoterne for Østersøen i 2019.

"Det er et ministerråd, som i dag har taget ansvar og er blevet enige om at fastsætte bæredygtige kvoter for Østersøen for 2019. Det vil jeg godt kvittere fiskeriminister Eva Kjer Hansen og hendes medarbejdere for", siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening PO.

Ministerrådet er blevet enige om kvoten for torsk i den vestlige del af Østersøen kan øges med 70 pct. i forhold til 2018 og at kvoten for torsk i den østlige del af Østersøen skal reduceres med 15 pct. EU-Kvoten for torsk i vest bliver 9.500 t med en dansk andel på 4.100 t og for Øst bliver EU-kvoten 24.000 t med en dansk kvote på 5.500 t. Samtidig er der enighed om at de seneste par års lukkeperiode for torsk i vest ikke skal videreføres og at lukkeperioden for øst reduceres til 4 uger.

"Det er en balanceret aftale for torsk i Østersøen. Det er meget positivt for dansk fiskeri, at man er blevet enige om ikke at videreføre den meningsløse lukkeperiode for torsk i vest, som blev indført, ikke ud fra biologisk rådgivning men ud fra politiske forhold. Samtidig afspejler kvoterne bestandsudviklingen og den biologiske rådgivning. Et sagligt stykke arbejde", påpeger Svend-Erik Andersen.

Sild rammer hårdt

For sild i den vestlige del af Østersøen er ministerrådet blevet enige om en reduktion af kvoten med 48 pct. til 9.000 t. Heraf udgør den danske kvote godt 1.200 t. Beslutningen vil ramme fiskeriet i Gilleleje og aktiviteterne i Gilleleje Havn hårdt, ligesom det vil ramme det danske brisling fiskeri, som også har bifangst af sild.

"Beslutningen om at reducere sildekvoten kan virke noget uforståeligt, når man ser hvor stabil bestanden har udviklet sig over de senere år. Men beslutningen om at reducere sildekvoten, skyldes heller ikke, at bestanden har fået det ringere end sidste år, men at biologerne i ICES, Det Internationale Havforskningsråd har hævet ambitionsniveauet. Vi skal følge biologernes nye viden, men erhvervet skal gives tid til at tilpasse sig den nye virkelighed. Det er derfor trods alt positivt, at ministerrådet for vest-sild har taget ansvar for at sikre et bæredygtigt fiskeri og fastlagt en TAC - og dermed ikke blot fulgt en meget kategorisk rådgivning om at sætte en uholdbar 0-kvote", siger Kim Kær Hansen, formand for Klintholm Fiskeriforening.

Der er set med danske øjne også aftalt en positiv forhøjelse af kvoten for rødspætte i Østersøen med hele 43 pct. i overensstemmelse med den biologiske rådgivning.

 

Flere Nyheder