Prisfest for pelagisk fiskeri i Norge

Det er kun faktisk kun makrel, der er faldet i pris i 2015 i årets første syv måneder, fortæller FiskeribladetFiskaren, der har set nærmere på økonomi
06 aug 2015

Norsk fiskefartøjDet er kun faktisk kun makrel, der er faldet i pris i 2015 i årets første syv måneder, fortæller FiskeribladetFiskaren, der har set nærmere på økonomien i det pelagiske fiskeri i Norge. Og det spiller ikke den store rolle for de norske fiskere, da det mestendels er udenlandske fartøjer, der leverer makrellen. Derfor tager den norske fiskeriavis nu ordet ”prisfest” med i en overskrift.

Det er blandt andet på mel og olie, at priserne er blevet bedre. Et svigt i det sydamerikanske markeds leverancer har skabt øget efterspørgsel efter olie og mel fra Europa, og det har hævet prisen. Og varslingen af en ny El Nino i Sydamerika kan forstærke efterspørgslen, er meldingen i Norge.

En af de arter, der fiskes til mel og olie, er blåhvilling, hvor en markant stigning i kvoten ikke har ført til et prisfald. Normalt vil en stigning på 20 procent fører til et prisfald, men prisen er blevet øget med 30 procent i stedet for. Ifølge avisen var gennemsnitsprisen for blåhvilling i 2014 på 1,47 norske kroner kiloet. I år er den på 1,92 norske kroner.

For nordsøsild gælder det, at der er landet 17.000 tons som matjessild til et gennemsnit på 6 norske kroner kiloet, mens værdien af NVG-sild er gået ned samlet, men gennemsnittet er steget.

De største stigninger i gennemsnitsprisen har været på nordsøsild med 60 procent, brisling med 55 procent og hestemakrel med 45 procent.

Samlet har Norges Sildesalgslag haft en omsætning 400 millioner norske kroner over sidste års i samme periode. Samlet var omsætningen på 2,8 milliarder kroner.

 

Flere Nyheder