Rådgivning for 2017 har plusser og minusser

[caption id="attachment_8556" align="aligncenter" width="640"] Fiskerne har udsigt til at kunne fange flere tunger næste år[/caption] Den nyest
01 jul 2016

[caption id="attachment_8556" align="aligncenter" width="640"]Tunge Fiskerne har udsigt til at kunne fange flere tunger næste år[/caption]

Den nyeste rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) er netop offentliggjort og den bekræfter, at det går godt for flere af de fiskebestande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, der er vigtige for dansk fiskeri. Der er dog både plusser og minusser i rådgivningen.  ICES rådgiver om pæn fremgang for tunger i både Nordsøen og Kattegat. Desuden er der udsigt til en  fremgang for sej og kulmule  i Nordsøen. Fiskerne kan også se frem til at kunne fange flere jomfruhummere i Kattegat og skagerrak. Biologerne har dog også dårlige nyheder for fiskerne, det gælder blandt andet sild, hvor der er lagt op til en væsentlig reduktion i kvoten i blandt andet Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. For torsk i Nordsøen er der udsigt til et mindre fald.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen glæder sig over den positive udvikling for nogle af arterne

- Det ser rigtig positivt ud for fiskebestandene i Nordsø-området, hvor vi kan se en markant fremgang for blandt andet tunge, sej og jomfruhummer. Derfor er det meget glædeligt for danske fiskere og den følgeindustri, der lever af fiskeriet, at vi kan se frem til større kvoter for disse  arter for 2017, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Rådgivningen viser, at der kan fiskes væsentlig flere tunger i Kattegat, Skagerrak og Bælthavet, ligesom der er plads til at fiske flere jomfruhummere i Skagerrak og Kattegat.

Den biologiske rådgivning kommer til at blive udgangspunkt for de drøftelser om næste års fiskekvoter, som vil finde sted med både fiskerne, EU-Kommissionen, andre EU-lande og tredjelande som eksempelvis Norge i de kommende måneder.

- Vi har gennem en årrække set en udvikling, hvor en fornuftig fiskeriforvaltning og ansvarsbevidste fiskere har skabt grobund for en positiv udvikling i fiskeriet. Det er jeg rigtig glad for – fiskeriet er meget vigtigt for både lokale og regionale økonomier, siger Esben Lunde Larsen.

EU-Kommissionen forventes at fremlægge et forslag til fiskekvoter for 2017 i oktober måned.

Flere Nyheder