Rådgivning for 2018: Bestandene går frem

For nylig har ICES - Det Internationale Havundersøgelsesråd - afgivet sin rådgivning for en række farvande og arter i 2018. Det drejer sig bl.a. om to
28 jul 2017

For nylig har ICES - Det Internationale Havundersøgelsesråd - afgivet sin rådgivning for en række farvande og arter i 2018. Det drejer sig bl.a. om torsk og rødspætter i Nordsøen og Skagerrak. Og helt overordnet set tegner ICES et billede af en række fiskebestande, hvor det går rigtig godt for den gydemodne biomasse.

De sidste års tendenser for arter som rødspætter i Nordsøen og Skagerrak, kuller i Nordsøen, Skagerrak og vest for Skotland, sej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat, Rockall og vest for Skotland og tunge i Nordsøen fortsætter med fremgang, mens den nordlige bestand af kulmule falder ganske lidt, men fortsat er på sit højeste.

[highlight]Læs også: Uforståligt: Større biomasse - men mindre kvoter[/highlight]

Den tendens er fremherskende, og det vækker tilfredshed hos Danmarks Fiskeriforening PO´s biolog, chefkonsulent Michael Andersen.  

- Det går frem for biomassen, og det håber vi vil afspejle sig i den TAC, som forhandlingerne munder ud i, siger Michael Andersen.  

Han peger på, at det, der nu er lagt frem, alene er en biologisk rådgivning og derfor vanskeligt kan sammenlignes med de TAC´er, som de europæiske fiskeriministre finder frem til gennem først forhandlinger mellem EU og Norge og siden – i december – på Ministerrådsmødet i Bruxelles op mod juletid.  

TAC ned 

For selvom billedet af bestandenes ve og vel er ganske positivt, så munder det for en række arter ud i en negativ rådgivning. Netop den form for rådgivning er svær at forstå: At når antallet af fisk i havet går op, så skal kvoterne beskæres. Men det er der en særlig grund til, forklarer MichaeL Andersen.  

- Det er en konsekvens af de planer, de går og laver nede i Bruxelles. Det er politisk vedtagne planer, der fortæller biologerne, hvordan man skal regne resultatet ud. Ikke hvordan det skal være, siger han og peger på, at det så at sige går galt, når regnearket, der bruges til at udregne TAC, så at sige ”overtrumfer” det der faktisk sker i naturen.  Kvotefastsættelsen bliver hermed mere en politisk/juridisk øvelse end en afbalanceret reaktion på udviklingen. 

Michael Andersen finder det mærkværdigt og ganske uheldigt, at i en tid, hvor der indføres landingspligt, og hvor bestandene går op, så skal der skæres i TAC. 

- Det kan føre til flere arter, der ender ud som choke-species, altså arter der kan stoppe andre arters fiskeri, konstaterer Michael Andersen.  

Det er ikke kun de ovenfor nævnte arter, hvor det går frem. Udover de nævnte arter går det også frem for ising i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat; sild i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østlig Kanal; hvilling i Nordsøen og Østlig kanal; slethvar i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og østlig kanal; brisling i Nordsøen samt torsken i både Kattegat, Nordsøen og Skagerrak.  

Rådgivning for en række arter

Flere Nyheder