Rådgivning lukker det kystnære fiskeri i den vestlige Østersø i 2017

Den videnskabelige rådgivning for 2017 truer med reelt at lukke for det livsvigtige torskefiskeri i den vestlige Østersø. Forskerne fra ICES – Det Int
31 maj 2016

Den videnskabelige rådgivning for 2017 truer med reelt at lukke for det livsvigtige torskefiskeri i den vestlige Østersø. Forskerne fra ICES – Det Internationale Havforskningsråd – har tirsdag offentliggjort en rådgivning med en årlig samlet kvote på torsk i den vestlige Østersø på mellem 917 tons og 3.081 tons. Det er langt under kvoten for 2016, der er på 12.720 tons.

Hvis Ministerrådet senere på året vælger at følge biologernes rådgivning, så vil det få katastrofale følger for det kystnære fiskeri i den vestlige Østersø, der dækker området fra den sydjyske østkyst, Bælterne, Øresund og helt over til Bornholm.

- Det vil være ensbetydende med en lukning af fiskeriet, fordi torsken udgør hele rygraden i det kystnære fiskeri. Det er derfor reelt en lukning af det danske fiskeri i den vestlige del af Østersøen – og dermed en lukning af de fiskerihavne, der er i området, siger formanden for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersen, der har en klar og kort karakteristik af udsigterne.

- Det er en katastrofe.

Sender fiskere ud af erhvervet

Udmeldingen kommer i kølvandet på både en kvotereduktion og indførelsen af en udvidet lukkeperiode i 2016 – fiskerne i den vestlige Østersø lå stille fra midt i februar til udgangen af marts i år – og det vil være et dødsstød for de resterende fiskere med ikke blot endnu en, men en så voldsom kvotereduktion, som der bliver lagt op til.

- Her er det vigtigt at huske, at biologerne ikke mener, at bestanden af torsk er i en ringere tilstand end for et år siden. Fiskeridødeligheden er faldet, og selv om den ikke er, hvor den skal være, så er der ikke tale om en krise for bestanden. Derfor skal man ikke alene se på de biologiske omstændigheder, understreger formanden for DFPO.

Han peger på, at en kvotereduktion – som anbefalet af ICES – vil medføre, at fiskerne stopper og forlader erhvervet. Det rammer ikke kun fiskerne, men de omkringliggende samfund i de større fiskerihavne i den vestlige del af Østersøen.

- Der er ingen tvivl om, at det vil lukke fiskerihavne, og det er simpelthen ikke acceptabelt. Vi er ude over grænserne for normalitet, og vi kan derfor ikke køre kvotefastsættelsen efter et standardiseret regneark – vi er nødt til at finde en andet grundlag at fastsætte kvoterne på end den rent biologiske, siger Svend-Erik Andersen.

Biologer i panik

Chefbiolog i Danmarks Fiskeriforening PO, Michael Andersen, er stærkt kritisk over den bestandsvurdering, som ICES lægger til grund for sin kvoteanbefaling. Han mener, at den ganske enkelt er af en uhørt dårlig kvalitet.

- Biologerne vælger at bruge en model til beregning af bestandsvurderingen, der er helt ude af trit med virkeligheden. Man forsøger så at sige at få virkeligheden til at passe med modellen, selv om det selvfølgelig er det modsatte, der burde være tilfældet, siger Michael Andersen.

Han nævner, at biologerne er i vildrede over, at den lovede udvikling af bestanden i den vestlige Østersø ikke er opnået, sådan som de ellers havde forudset. Det betyder, at man vælger at anbefale den helt ekstreme reduktion, mener Michael Andersen.

- Biologerne går lidt i panik over, at man ikke er kommet meget nærmere målsætningen. Situationen er godt NOK bedre, end den var sidste år, men den er ikke så meget bedre, som man havde ønsket, siger Michael Andersen.

Formanden for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersen, langer på den baggrund ud efter det videnskabelige arbejde.

- Det er i høj grad utroværdigt, når man år efter år må konstatere, at biologerne tager fejl. Det hverken kan eller skal være fiskerne, der betaler for fejltagelserne, og da slet ikke, når det biologisk kan forsvares med en langt lavere reduktion af torskekvoten, siger Svend-Erik Andersen.

Østlige Østersø

For torskekvoten i den østlige Østersø – det er farvandet nord, øst og syd for Bornholm – lyder anbefalingen fra ICES på en mindre reduktion af fangsterne på 8 procent sammenlignet med rådgivningen for 2016.

- Det virker helt hen i vejret, at man anbefaler en lavere fangstkvote for en bestand, der helt uomtvisteligt er i fremgang. Vi kan acceptere en uændret kvote for 2017, men en reduktion er helt udelukket, konstaterer Svend-Erik Andersen.

Læs den biologiske rådgivning for Østersøen på (engelsk).

Flere Nyheder