Rådgivningen anbefaler meget lavere makrelkvote

Det internationale havforskningsråd ICES offentliggjorde onsdag den 30. september 2015 deres biologiske rådgivning for makrel. Desværre er der for  da
03 Oct 2015

Det internationale havforskningsråd ICES offentliggjorde onsdag den 30. september 2015 deres biologiske rådgivning for makrel. Desværre er der for  dansk makrelfiskeri ikke godt nyt at hente i den nye biologiske rådgivning fra ICES. Makrel er økonomisk set den vigtigste europæiske art, og for makrel anbefaler ICES en kraftig reduktion i kvoten. Det skal bemærkes, at den biologiske rådgivning fra ICES ikke nødvendigvis er lig med det resultat, som den politisk bestemte TAC ender op med i den sidste ende. Men følges den biologiske rådgivning fra ICES op fra politisk side, vil det betyde en reduktion i kvoten for 2016 på 37 procent, som naturligvis vil have store konsekvenser ikke bare for fiskerne men også for arbejdspladser i forarbejdningsindustrien og videre i værdikæden.

Svagt datagrundlag
Makrelbestanden er i den uholdbare situation, at der ikke er en forvaltningsplan, blandt andet fordi der stadig er manglende enighed blandt kyststaterne og EU om makrel. Der til kommer to nye spillere i makrelfiskeriet Grønland og Island, som samlet betyder, at det totale udtag de seneste år har været væsentligt over TAC’en. ICES anfører dette sammen med en række andre årsager, som baggrunden for den kraftige reduktion i kvoten for næste år. Blandt andet fandt trawltogtet i Nordatlanten færre makrel. ICES vurderer i det hele taget nu, at makrelbestanden er noget mindre end hidtil antaget. Det er svært at vurdere bestandens størrelse, idet makrel migrerer til stort område, og man har kun en forholdsvis kort tidsserie af togter med forsøgsfiskeri til rådighed. Derfor må det konkluderes, at datagrundlaget for bestemmelse af makrelbestandes størrelse er svagt, og det naturligvis går ud over kvaliteten i rådgivningen. Kvaliteten af datagrundlaget betyder, at estimatet for bestandens størrelse svinger fra år til år, og i 2016 er det altså med pil nedad.

Det er noget, der danner grundlag for frustration hos Danmarks Pelagiske Producentorganisation DPPO.

- Det er frustrerende, at det datagrundlag der danner grundlag for rådgivningen ikke er af en tilstrækkelig kvalitet, og som skaber store udsving i kvoten. Derfor er det vel rimeligt at argumentere for, at makrelrådgivningen fra ICES ikke behøves at følges slavisk, siger Claus R. Sparrevohn, chefbiolog hos DPPO.

DPPO deltager i forskningen
Han peger på, at det også er et spørgsmål om resurser.
- Det er nødvendigt, at der tilføres flere resurser til at få samlet flere data ind om makrelbestanden, siger Claus R. Sparrevohn, der understreger, at DPPO gerne deltager i projekter, der kan forbedre datagrundlaget for makrel.
- Vi er allerede med i et mærkningsforsøg og en makrel æg-survey i år og næste år. Vi stiller også gerne fartøjer til rådighed i forbindelse med en eventuel forsøgskvote, fastslår Claus R. Sparrevohn. Han forventer, der vil komme et efterspil omkring makrel, hvor der vil være kræfter der vil arbejde for at få ICES til at revurdere deres beregninger i forbindelse med en ny forvaltningsplan

Paradoks
Claus R. Sparrevohn peger samtidig på et paradoks i rådgivningen fra ICES. For makrel og blåhvilling ved man, at der er kommet mange nye ungfisk ind i fiskeriet alligevel anbefaler ICES her drastiske reduktioner i fiskeriet. Omvendt så anbefales det at sætte kvoten op for Atlantoskandisk sild og Vestlig hestemakrel, hvor man i en årrække har en lav tilgang af ungfisk.

- Det giver forhåbentligt anledning til et ”reality check” hos nogle af de involverede forskere, siger Claus R. Sparrevohn.

Flere Nyheder