Rådgivningen for brisling styrkes

En fælles rådgivning for brisling er på vej. ICES undersøger pt. om rådgivningen for Nordsøen, Kattegat og Skagerrak kan slås sammen – og i så fald vi
af Line Dalgaard Jensen
04 dec 2018

En fælles rådgivning for brisling er på vej. ICES undersøger pt. om rådgivningen for Nordsøen, Kattegat og Skagerrak kan slås sammen – og i så fald vil især brisling i Kattegat og Skagerrak stå bedre, når kvoterne skal fastlægges.

- Vi forventer, at ICESs arbejde betyder, at vi vil få en bedre rådgivning for brisling i Kattegat og Skagerrak. I mange år har vi døjet med, at ICES har karakteriseret bestandene i disse farvande som datasvag, og rådgivning er blevet herefter, siger Jesper Juul Larsen, formand for IP-udvalget i Danmarks Fiskeriforening.

Grunden til at man kan slå rådgivningen for brisling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat sammen, er at DNA-test viser, at brislingerne er fra den samme bestand.

Hver sin kvote
Bliver en fælles rådgivning en realitet, er det dog ikke ensbetydende med, at kvoten bliver en stor for Nordsøen, Kattegat og Skagerrak. ICES kan sagtens lave én fælles rådgivning, som så fordeles af EU's ministerråd på Nordsøen og Skagerrak/Kattegat – lige som vi kender det fra andre fiskerier.

- For arter som torsk, sild, rødspætter og kuller udarbejder ICES én rådgivning, som dækker to eller flere forvaltningsområder. Når ICES har gives sin rådgivning, så fordeles kvoten af forvalterne i EU på de forskellige områder, siger Jesper Juul Larsen.

Torsk fordeles for eksempel med 11,9 procent til Skagerrak, mens Nordsøen får 88,1 procent – vel at mærke efter at der i forvejen er taget en del fra til et 3. område. 

Dermed ikke sagt, at det kan ske, ligesom en række andre muligheder og udfordringer byder sig, hvis der kun er én rådgivning. Vil Norge fx gå med til at kvoteåret flyttes for brisling i Skagerrak/Kattegat, så det løber fra 1. juli til 30. juli? Dét er et af de spørgsmål, som bør afklares i løbet af 2019.

Flere Nyheder