Rationsfiskerne har masser af kuller og kulmule

Der er fortsat en del kvote tilbage til rationsfiskeri på kuller i Skagerrak og Kattegat samt på kulmule i Nordsøen. For begge typer af fiskeri gælder
17 Sep 2015

Der er fortsat en del kvote tilbage til rationsfiskeri på kuller i Skagerrak og Kattegat samt på kulmule i Nordsøen. For begge typer af fiskeri gælder det, at der er fisket under halvdelen af den samlede kvote her midtvejs i september.

Der er fortsat også en del kvote tilbage på rødspætter i Østersøen henholdsvis Skagerrak samt for tunge i Nordsøen. For tungekvotens vedkommende er der fisket lidt over halvdelen, men rødspætterne nærmer sig de 75 procent opfiskning af kvoterne.

For såvel pighvar som slethvar i Nordsøen synger rationsfiskeriet på sidste vers. Ifølge en opgørelse fra NaturErhvervstyrelsen er der blot omkring fem procent tilbage af kvoten.

Flere Nyheder