Reduktion i antal Limfjordslicenser skaber undren

Det vækker en vis undren, at der nu skal ske en reduktion i det antal licenser man kan disponere over i muslinge og østersfiskeriet i Limfjorden, lyde
af Line Dalgaard Jensen
11 dec 2018

Det vækker en vis undren, at der nu skal ske en reduktion i det antal licenser man kan disponere over i muslinge og østersfiskeriet i Limfjorden, lyder det fra Danmarks Fiskeriforening i et høringssvar.

De nuværende regler fungerer, og skaber ikke store koncentrationer af licenser. Faktisk er koncentrationen lav i muslinge- og østersfiskeriet i Limfjorden, og bør ikke vække de bekymringer, som politikerne har. Med fiskeripakken slog politikerne fast, at det skal være slut med kvotekoncentrationer, og med et lovforslag, ønsker de at reducere antallet af muslingelicenser og østerslicenser pr. fisker fra fire til tre. Dog må man som østersfisker eje fire licenser, hvis man ikke har muslingelicenser.

- Det virker temmelig overflødigt, når man ser på, hvor lille en andel, som fiskerne i dag kan eje. Med fire licenser ejer man otte procent af muslingefiskeriet, mens det for østersfiskeriet er knap fire procent, forklarer Ole Lundberg Larsen, der er underdirektør i Danmarks Fiskeriforening.

I forhold til andre fiskerier er dette ikke alarmende. Dertil kommer, at fangstværdien i muslinge- og østersfiskeriet er væsentlig mindre end for mange andre fiskere.

Fire fungerer
De nuværende regler er fire licenser pr. fisker. Altså er der allerede nogle klare regler, og de fungerer tilmed godt, understreger Danmarks Fiskeriforening.

- Det er klare grænser, som fiskeriet rent faktisk selv har anbefalet, forklarer underdirektør Ole Lundberg Larsen.

Blåmuslingefiskeriet og østersfiskeriet i Limfjorden har siden 2009 været stærkt reguleret – udover krav om licenser er der tekniske regler for fartøjets størrelse, dybdegang, motorkraft og redskaber. Der er i alt udstedt 50 muslingelicenser og 103 østerslicenser.

En rolig udvikling
Fordelingen af licenser på fiskere og fartøjer er ganske stabil, og de seneste år har der ikke været tegn på opkøb, store koncentrationer eller forceret strukturudvikling.

- Tværtimod er der en ganske rolig udvikling i fiskeriet, siger Ole Lundberg Larsen og henviser til en rapport fra Københavns Universitet, der blot viser få ændringer i fordelingerne. I perioden 2015-2017 er for eksempel antallet af fartøjer med licenser til blåmuslinger steget med en, mens antallet af fartøjer med licenser til østers er steget med to.

Ifølge rapporten vil skærpelsen fra fire til tre licenser betyder, at tre personer skal afvikle blåmuslingelicenser, mens otte skal afvikle østerslicenser.

Flere Nyheder