Regeringen har fokus på områdefleks

Danske Havne og Marine Ingredients Denmark afholdt i dag temadrøftelse på Christiansborg. Her var temaet fiskeproteiner og fiskeolie - en dansk styrke
11 Dec 2015

Danske Havne og Marine Ingredients Denmark afholdt i dag temadrøftelse på Christiansborg. Her var temaet fiskeproteiner og fiskeolie - en dansk styrkeposition for industri og havne. Tobis er i den henseende en vigtig art, og derfor er det problematisk, at kvoten på grund af en områdeopdelt forvaltning i år ikke er fisket op med tabte indtægter til følge. Fiskeriordfører for Venstre Erling Bonnesen (MF) havde fokus på det forhold.

- Der skal være en hensigtsmæssig regulering, og vi vil arbejde for en hvis områdefleksibilitet allerede fra 2016, sagde Erling Bonnesen, der også lagde vægt på at regeringen skal gøre det lette at drive virksomhed.

- Det skal være attraktivt at drive virksomhed, sagde Erling Bonnesen  Og regeringen ønsker også, at det skal være attraktivt at drive fiskerierhverv.

- Fiskeriet er en vigtig del af samfundsøkonomien, og et område med gode vækstmuligheder. Derfor har regeringen fokus på, at det er attraktivt og nemmere at drive fiskerivirksomhed, sagde Erling Bonnesen, der nævnte som et konkret eksempel, at regeringen har iværksat en undersøgelse af unødvendige regler. Et arbejde han forventede at ville udmønte sig i en liste kort ind i det nye år.
- Implementering af den fælles fiskeripolitik skal sek på en ordentlig måde, og der skal være en retmæssig kvotetilskrivning på discard mængderne. Fiskebestandene har det bedre, og  de reguleres af den fælles fiskeripolitik. Der vil regeringen være proaktive, som da vi i år fik forhøjet brislingekvoten, så fiskeriet kan fortsætte året ud, sagde Erling Bonnesen

 

 

Flere Nyheder