Regeringen vil beskytte havbund i Kattegat

Kattegats dybe, bløde havbund og en lang række arter bliver nu beskyttet mod bundtrawl og indvinding af råstoffer på i alt 590 kvadratkilometer af Kat
06 maj 2016

Kattegats dybe, bløde havbund og en lang række arter bliver nu beskyttet mod bundtrawl og indvinding af råstoffer på i alt 590 kvadratkilometer af Kattegats havbund. Det betyder, at især den dybe bløde havbund beskyttes bedre, og sårbare koraller som søfjer og søstrå og de små krebsdyr haploops får bedre levevilkår - det fremgår af en pressemeddelelse fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der er offentliggjort i dag, fredag.

- Vi skal beskytte den sårbare natur i havene omkring Danmark. Men det skal ske på en måde, så vi både tager hensyn til de sårbare arter under havets overflade og de mennesker, der har fiskeri som deres levegrundlag. Jeg har derfor ændret i den tidligere regerings forslag, så der er kommet en bedre balance mellem beskyttelse og benyttelse, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i pressemeddelelsen.

[button color="red" size="small" link="http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/regeringen-vil-beskytte-saarbar-havbund-i-kattegat/" target="blank" ]Læs ministerens pressemeddelelse[/button]

Inden ministerens beslutning har der været dialog med både fiskeriorganisationer og grønne organisationer.

- Med de nye udpegninger får en række sårbare levesteder og arter et fristed i Kattegat. Vi har stået fast på en række punkter, mens vi andre steder har enten indskrænket eller udvidet afgrænsningen, så vi forbedrer naturen, men også lytter til fiskeriet. Vi skal fortsat have et godt og bæredygtigt fiskerierhverv i Danmark, der skaffer frisk fisk på middagsbordet og arbejdspladser i landdistrikterne. Jeg mener, det er et godt kompromis, vi er nået frem til, siger Esben Lunde Larsen.

Bundtrawl, råstofindvinding og dumpning af sand fra uddybning af sejlrender og havne vil fremover blive forbudt i de seks udpegede områder, der dækker et areal på cirka fire procent af den danske del af Kattegat.

Fiskeri med garn, flydetrawl og tejner vil dog fortsat være tilladt i områderne, og der vil også være tilladelse til at udføre aktiviteter, der ikke fysisk griber ind i havbunden, for eksempel etablering af havbrug.

Udpegningen supplerer det danske Natura 2000-netværk. 18 procent af det samlede danske havareal er udpeget som Natura 2000-områder.

[button color="blue" size="small" link="http://fiskeritidende.dk/miljoelukninger-presser-fiskere-kattegat/" target="blank" ]Læs reaktionen fra DFPO[/button]

Flere Nyheder