Regulering af andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt bilag 6 med meddelelse om regulering af andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen: For fis
af Line Dalgaard Jensen
02 sep 2018

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt bilag 6 med meddelelse om regulering af andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen:

For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen indføres der, med virkning fra den 3. september 2018, mængdemæssig regulering, således den højst tilladte fangstmængde pr. kalenderuge er 15.000 kg.

Reguleringsbekendtgørelsens § 144, stk. 2 og 3 finder indtil videre ikke anvendelse i relation til nærværende regulering af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 3. september 2018.

Flere Nyheder