Regulering af skarven skal hjælpe fiskeyngel

  En ny forvaltningsplan for skarv er nu godkendt af Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. “Det skal være slut med, at skarver æde
10 jul 2016

 

En ny forvaltningsplan for skarv er nu godkendt af Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

“Det skal være slut med, at skarver æder sig fede i store mængder fiskeyngel. Derfor har jeg fornylig godkendt en ny forvaltningsplan for skarv, der giver nye muligheder for at regulere fuglen”, skriver Esben Lunde Larsen i et indlæg i Fiskeri Tidende.

I indlægget i Fiskeri Tidende forklarer han, at der med den nye regulering bliver mulighed for at regulere skarvbestanden i en længere periode af året. I perioden fra 1. august til 31. marts vil skarven fremover kunne reguleres, og det vil være muligt at nedlægge skraver også på steder, hvor den opholder sig om natten og om dagen, de såkaldte dag- og natrastepladser.

Det er blandt andet truslen mod fiskeyngel, der har fået Esben Lunde Larsen til at udvide reguleringen.

“Problemet er selvfølgelig ikke, at skarver spiser sig mætte i fisk i naturen, men det bliver et problem, når madkassen primært består af fiskeyngel fra sårbare bestande som stalling, snæbel og ål eller fra bestande, hvor vi, som for eksempel med laks, gerne vil have skabt nogle levedygtige og selvreproducerende fiskebestande. Derfor skal vi have skabt en bedre balance mellem skarv, fisk og mennesker. Det får vi med den nye forvaltningsplan for skarv”, skriver ministeren.

Han pointerer dog også i indlægget, at det ikke handler om der skal være skarv i Danmark eller ej. Men det handler om at finde den rette balance mellem de arter, Danmark har ansvaret for.

Flere Nyheder