Rigsrevisionen giver forvaltningen af kvotekoncentration krads kritik

Det er en hård kritik af forvaltningen af kvoterne, som Rigsrevisionen retter mod de skiftende ministerier, der siden 2001 har forvaltet de danske fis
16 aug 2017

Det er en hård kritik af forvaltningen af kvoterne, som Rigsrevisionen retter mod de skiftende ministerier, der siden 2001 har forvaltet de danske fiskekvoter.

”Rigsrevisionen finder, at Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af kvoteejerskab har været meget kritisabelt og ikke har understøttet Folketingets intention om, at kvoterne ikke måtte koncentreres på få hænder,” skriver Rigsrevisionen i sin beretning, der udkom onsdag.

I beretningen peges på to forhold. ”For det første har ministeriet ikke fastsat regler, der understøtter, at kvoterne ikke koncentreres på for få hænder” og dernæst har ministeriet ikke etableret et system, ”der sikrer en forvaltning, hvor ministeriets kan opgøre den enkelte fiskers ejerskab af kvoteandele korrekt”, lyder det.

Kritikken går blandt andet på, at ministeriet ikke har fastsat konkrete mål for, hvad der skulle til, før kvoterne var koncentretet på for få hænder. Ministeriet kritiseres også for ikke have fulgt udviklingen, og dermed kunnet slå en bremse i inden en overtrædelse skete.

Rigsrevisionen har også i deres behandling af området kigget på ejerandelen af kvoterne for både IOK og FKA. Således er der fra 2012 til 2016 sket en stigning i ejerandelen blandt de 16 største IOK-fiskere. I 2012 besad de 53 procent af kvoten, og i 2016 var det tal steget til 66 procent. For FKA-fartøjerne ejede de største FKA-kvoteejere i gennemsnit 40 procent af det pågældende FKA-fiskeri i 2011. I dag er andelen vokset til 47 procent, nævnes det.

Kritikken går også på, at ministeriet ikke har etableret et system, der kunne fange overtrædelserne. Rigsrevisionen påviser sålede i beretningen; ”at fiskere i flere tilfælde har overskredet kvoteloftet . Herudover har ministeriet ikke standset konkrete kvotehandler, der har medført at den købende fisker kom til at overskride kvoteloftet”, lyder det.

 

Flere Nyheder