Så skal Kystfiskerordningen evalueres

Det bliver en ganske light-udgave af en evaluering, som den nuværende kystfiskerordning skal igennem inden den bliver gjort tilgængelig fra 1. januar
05 mar 2016

Det bliver en ganske light-udgave af en evaluering, som den nuværende kystfiskerordning skal igennem inden den bliver gjort tilgængelig fra 1. januar 2017. For i modsætning til sidste gang, hvor der var repræsentanter fra en lang række grønne organisationer udover fiskeriets organisationer, så er deltagerkredsen begrænset denne gang, og der er planlagt tre møder fra midt i marts til midt i april måned.

Fokus er nemlig kun rettet mod de paragraffer, der er i reguleringsbekendtgørelsen og som omhandler kystfiskerordningen. Arbejdsgruppen skal gennemgå de centrale elementer i selve kystfiskerordningen, og opstille forslag til tilpasninger. I den forbindelse drøftes eksempelvis aktivitetskrav, særlige vilkår for fiskeri med skånsomme redskaber og lignende vilkår for deltagelse i ordningen. Det forudsættes, at tilpasningerne kan ske inden for rammerne af det eksisterende FKA system.

Læs også: Fire havne har øget antallet af kystfiskerfartøjer

Til brug for arbejdet gennemfører NaturErhvervstyrelsen en vurdering af effekten af den nuværende kystfiskerordning, primært baseret på en sammenligning mellem udviklingen for den del af kystfiskersegmentet, der er tilmeldt ordningen og den del, der ikke er tilmeldt ordningen.

Målet med ordningen er fortsat at sikre en øget miljømæssig, økonomisk og social bæredygtihed i fiskeriet ved at gøre skånsomt fiskeri attraktivt, skrver NaturErhvervstyrelsen i oplægget til de kommende diskussioner.

Fiskeritjek

Sidste gang var arbejdsgruppen omkring kystfiskerordningens evaluering langt omkring med møder om blandt andet afsætning, lokale havnemiljøer og arbejdspladser. Men NaturErhvervstyrelsen peger dog på, at det ikke er fordi de emner ikke er relevante og interessante for kystfiskerne. Men emnerne – herunder også finansiering – vil i stedet indgik i det servicetjek af fiskerisektoren, som den nu afgående Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har lagt op.

At deltagerlisten bliver kortere end sidst ses også af, at det kun er medlemmerne af Erhvervsfiskeriudvalget, der er indbudt til evalueringen.

Planen er, at arbejdet med evalueringen skal sikre, at en ny kystsfiskerordning kan træde i kraft fra 1. januar 2017.

Flere Nyheder