Sådan ser tallene for EU-Norge aftalen ud

Der er masser af tal i den aftale, som EU og Norge har indgået omkring fiskeriet for 2016. Nedenfor kan du tallene for de arter, der er aftalt TAC for
04 dec 2015

Der er masser af tal i den aftale, som EU og Norge har indgået omkring fiskeriet for 2016. Nedenfor kan du tallene for de arter, der er aftalt TAC for i aftalen.

                       Danske fiskere er tilfreds med den indgåede aftale, fortæller DFPO

De stiger

For torsk i Nordsøen øges den samlede TAC således med 15 procent til 33.651 tons.

Torsk i Skagerrak øges med 15 procent til 4.807tons i samlet TAC

For kuller øges den samlede TAC med 52,1 procent til 61.933 tons.

Sild i Nordsøen stiger med 16,4 procent til en samlet TAC på 518.242 tons

Rødspætte i Skagerrak øges med 17 procent til 11.766 tons i samlet TAC

TAC på kuller i Skagerrak stiger med 57,2 procent til 3.926 tons.

Sild i Skagerrak og Kattegat øges TAC til 51.084 tons, svarende til en stigning på 17 procent.

For rejer i Skagerrak øges TAC med 60 procent til 12.208 tons.

De er uændret

Rødspætte i Nordsøen er uændret med en samlet TAC på 131.714 tons.

Hvilling er uændret på en samlet TAC for Nordsøen på 13.678 tons.

Hvilling er uændret TAC på 1.050 i Skagerrak.

Brisling i Skagerrak forbliver uændret på 33.280 tons.

De falder

Sej i Nordsøen og Skagerrak får et fald på 0,47 procent til samlet TAC på 65.696 tons.

TAC for makrel er tidligere aftalt mellem EU, Norge og Færøerne og her der et fald på 15 procent til en samlet TAC på 895.900 tons.

Tallene er inklusiv den såkaldte "Top Up", hvor der er tilskrevet ekstra mængder i forhold til indførelsen af landingspligten i 2016 for visse arter.

Der er ikke aftale TAC for tobis. Aftalen indeholder også norsk adgang til at fange 20.000 tons brisling i Nordsøen i EU-farvand og 15.000 tons sperling i EU-farvand.

Tallene er data fra forhandlingerne mellem EU og Norge og skal derfor tages med det forbehold. Derudover er kvoterne ikke endelige før EU´s ministerråd i december måned har godkendt aftalen og kvoternes størrelse.

Flere Nyheder