Sæler er det evindelige problem

  [caption id="attachment_17381" align="alignleft" width="267"] Formanden for Bornholms Fiskeriforening har ikke givet op over for de store pr
af Line Dalgaard Jensen
28 mar 2018

 

[]

At sælernes udbredelse fylder meget for de bornholmske fiskere, kan der ikke herske tvivl om efter generalforsamling på øen.

I 2017 var der igen problemer for fiskerne med sæler, der æder fisken i garnene og ødelægger redskaberne.

- Den store bestand af gråsæler, der er i Østersøen gør, at det er næsten umuligt at fiske og tjene penge med passive redskaber. I perioder er det langt over halvdelen af fangsten, som sælerne stjæler, og det siger sig selv, at ingen i det lange løb kan drive en forretning under sådanne præmisser. Det er ikke lykkes mig at finde nogle opdaterede officielle tal for hvor mange gråsæler, der er i Østersø-området, men det er efterhånden nogle år siden, at man regnede med 40.000 individer med en tilvækst rate på ni procent om året. Det bliver i runde tal 82.000 tons fisk om året, de æder, fortalte formand Thomas Thomsen.

Han mener ligeledes, at sælerne er en stor trussen mod fiskebestandene i Østersøen. Og det er ikke kun på grund af de mange fisk, de æder hvert år.

- Måske endnu værre er de fisk, som bliver inficeret med leverorm. Forskere ved DTU Aqua er i gang med at undersøge, om der er en kobling mellem, at der stort set ikke findes torsk på over et kilo i den østlige Østersø og leverorm, Vi har ikke brug for flere store forkromede rapporter, lange undersøgelser og politiske forhalinger. Vi har brug for en intensiv regulering af gråsælerne, så bestanden kommer ned et sted omkring 10.000 gråsæler, eller sagt på en anden måde: Så der er plads til både sæler og fiskere, lød håbet fra Thomas Thomsen.

 

 

Flere Nyheder