Sæler er ved at udrydde torsk ved Skotland

[caption id="attachment_5510" align="alignright" width="322"] Gråsæler hindrer genopretningsplans positive effekt[/caption] På trods af at fiskerie
20 May 2015

[caption id="attachment_5510" align="alignright" width="322"]Gråsæl Gråsæler hindrer genopretningsplans positive effekt[/caption]

På trods af at fiskeriet efter torsk på den skotske vestkyst som en følge af EU's forvaltningsplaner er halveret, har det ikke haft den ønskede effekt på torskebestanden, og det er gråsælen, som kan være skurken.  Forskere fra University of Strathclyde i Glasgow vurderer i en ny rapport, at gråsæler æder så mange torsk. at det unerminerer forvaltningsplanerne for torskebestanden på den Skotske vestkyst. Overfiskeri har i mange år fået skylden for nedgangen i torskebestanden, men selvom torskefiskeriet er halveret, har det kun haft begrænset effekt, fordi sælbestanden er eksploderet. Der er en bestand af gråsæler på mellem 30.000 og 40.000 individer, og de anslåes at æde tæt på 7.000 tons torsk hvert år på den skotske vestkyst i kontrast til de få hundrede tons fiskerne lander.
- Det ser ud til, at fiskeri har spillet en væsentlig rolle i nedgangen i torskebestanden, men de stigende mængder af torsk, som sælerne æder, betyder, at bestanden ikke kommer sig, også selvom fiskeriet er reduceret, siger Dr. Robin Cook, som har stået bag undersøgelserne til BBC. Han mener, at fiskeriforvalterne , står over for en vanskelig balancegang.
- Med en stor sælbestand, vil vil forvaltningsplanerne for torskebestanden have svært ved at levere de ønskede resultater. Vi er derfor nød til at leve med en lav torskebestand, hvis vi vil beskytte gråsælen, siger Dr. Robin Cook. I nogle år før genopretningplanerne blev indført, tog fiskeri omkring 50 procent af den samlede vægt af torskebestanden. Undersøgelser viser, at sæler nu æder mere end 40 procent af den totale bestand.

 

 

 

 

Flere Nyheder