Sælmøde: Fortæl forskerne om sælproblemer

Både direkte og indirekte er sæler en stor trussel mod torsken i Østersøen. De ødelægger fangsten og fiskernes redskaber samtidig med, at de overfører
af Line Dalgaard Jensen
13 nov 2018

Både direkte og indirekte er sæler en stor trussel mod torsken i Østersøen. De ødelægger fangsten og fiskernes redskaber samtidig med, at de overfører parasitter til torsken.

Derfor bliver der d. 5. december afholdt et sælmøde på Bornholm med deltagelse af forsker Lotte Kindt-Larsen og seniorforsker Jane Behrens fra DTU Aqua.

- Lotte Kindt-Larsen og jeg vil gerne komme til Bornholm og fortælle, hvad vi ved om de direkte og indirekte effekter af sæler på torsken. Efter vores indlæg lægger vi op til, at fiskerne får mulighed for at fortælle om deres oplevelser i forhold til sælerne, de kan komme med forslag til at afhjælpe problemerne, og så tager vi en åben diskussion, siger seniorforsker hos DTU Aqua, Jane Behrens.

Hun understreger, at de to forskere fra DTU Aqua ikke har mandat til at ændre noget, men at det stadig er vigtigt for dem at få feedback og høre om fiskernes oplevelser af situationen.

Hos den lokale fiskeriforening er man glad for, at de to forskere fra DTU Aqua har valgt at komme en tur til Bornholm for at fortælle om sælerne - og ikke mindst for at høre, hvad fiskerne oplever i forbindelse med sælerne. Samtidig håber man, at de lokale politikere vil deltage i mødet, så de kan få en forståelse af problemets omfang.

Hvornår: Onsdag den 5. december

Hvor: Bornholms Fiskeriforening, Rønnevej 1, Aakirkeby

Der tilbydes kaffe og kage til deltagerne. Rejseomkostninger er for egen regning.
Arrangementet bliver afholdt som led i Fisker-Forsker Netværket, som er et samarbejde mellem DTU Aqua, Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske PO, og som er finansieret af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt Fiskeristyrelsen.

Flere Nyheder