Sælregulering er en samfundsopgave

- Det er det offentlige, der har besluttet, at sælen skal fredes, og så må det også være det offentlige, der tager ansvar for at regulere sælen, når d
20 Sep 2015

- Det er det offentlige, der har besluttet, at sælen skal fredes, og så må det også være det offentlige, der tager ansvar for at regulere sælen, når der er behov for det – og det er der nu.

Formanden for Sydvestjysk Fiskeriforening, Jesper Juul Larsen, er godt træt af, at ingen af de politiske partier i Folketinget tilsyneladende er indstillede på at komme fiskerierhvervet i møde og gøre noget for mindske de skader, som sælerne påfører fiskerne.

Hverken Venstre eller Socialdemokraterne ser ud til at ville være med, og det bliver mødt med hovedrysten hos fiskerne. Han slår fast, at det på lige fod med andre reguleringer af naturen bør og skal være en opgave, som myndighederne tager ansvar for. Derfor forventer han en snarlig reaktion fra Naturstyrelsen.

- Naturstyrelsen må snart træde i karaktér og sørge for, at fiskerne igen kan komme til at udøve deres erhverv uden at få fangsten ædt eller ødelagt af sæler.

Læs mere i Fiskeri Tidende uge 38, der udkommer lørdag den 19. september. 

[toggle title="Sæler i Danmark" state="open" ]Gråsælen er den store synder for fiskeriet i Østersøen, mens den spættede sæl er til stede langs den jyske vestkyst, i Limfjorden, Bælthavet og den Vestlige Østersø. For begge arters vedkommende er de i hastig vækst. Ifølge DTU Aqua er der nu mellem 40.000 og 50.000 gråsæler i Østersøen, mens der er omkring 16.000-18.000 spættede sæler.

Alene bestanden af gråsæler vurderes til at æde omkring 73.000 tons fisk om året. Heraf udgør torsk formentlig 70-80 procent af føden – hvilket vil sige, at gråsælerne æder op mod 60.000 tons torsk. Det svarer nogenlunde til den samlede rådighedsmængde for EU’s fiskere i den østlige Østersø. [/toggle]

Flere Nyheder