Sandsugning er genoptaget i Øresund

Selv om den tidligere miljøminister Kirsten Brosbøl gik indstillet råstofindvindingen i den nordlige del af Øresund, ser det ud til, at der nu igen er
09 Jan 2016

Selv om den tidligere miljøminister Kirsten Brosbøl gik indstillet råstofindvindingen i den nordlige del af Øresund, ser det ud til, at der nu igen er gang i sandsugningen. Og det har fået miljøordfører for Dansk Folkeparti, Pia Adelsten, til at stille spørgsmål om det til den ansvarlige minister – det fremgår af dokumenter fra Folketinget.

Pia Adelsten beder således miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen om at forklare, hvor der tilsyneladende igen sker sandsugning fra ”Lappegrunden”, der er et område i den nordlige del af Øresund.

Miljøordføreren for Dansk Folkeparti beder samtidig ministeren om at forklare, om der er sket ”biologiske undersøgelser” af områderne ”Lappegrunden” og ”Disken” i forhold til, hvilke konsekvenser sandsugningen har for havbunden samt biodiversiteten.

Samtidig opfordrer hun til, at Eva Kjer Hansen som ansvarlig minister arbejder for – på lige fod med Sverige – at de to førnævnte områder bliver lukket for sandsugning ”hurtigst muligt og fremadrettet”.

Flere Nyheder