Sidste frist for at få registreret din kapacitet fra fiskefartøjet?

Fristen for at få styr på sin overskydende kapacitet nærmer sig med hastige skridt. Senest 1. juli 2018 skal kapaciteten være registreret hos Fiskeris
21 jun 2018

Fristen for at få styr på sin overskydende kapacitet nærmer sig med hastige skridt. Senest 1. juli 2018 skal kapaciteten være registreret hos Fiskeristyrelsen. Sker det ikke mister man sin rettighed, og den overskydende kapacitet ender i en ny pulje, hvorfra særligt yngre fiskere kan søge.

Derfor Fiskeristyrelsen også opfordret fiskere,  der har kapacitet som ikke er knyttet til et fiskefartøj, om at få den registreret. Sker det ikke inden den 1. juli 2018, så mister man nemlig adgangen til den kapacitet, som kan være værdifuld, hvis man for eksempel skal bygge nyt eller blot vil sælge til en anden fisker.

I juli 2017 trådte en ny bekendtgørelse om kapacitet i kraft, og den gav ét års frist til at få registreret deres disponible kapacitet inden 1. juli 2018. Med disponibel kapacitet menes kapacitet, der ikke er bundet i et aktivt fartøj og derfor er til ejerens disposition.

Siden reglerne trådte i kraft, er der fiskere, der allerede har registreret deres disponible kapacitet.

Fiskeristyrelsen vil gerne sikre sig, at alle fiskere er opmærksomme på den nye regel, og at al disponibel kapacitet, der ønskes opretholdt, ikke risikerer at falde for forældelsesfristen. Derfor vil vi i Fiskeristyrelsen gerne minde alle erhvervs- og bierhvervsfiskere om de nye krav og opfordre til at tage stilling til, om I fortsat ønsker at gøre brug af jeres disponible kapacitet.

Ændringerne udspringer af et politisk ønske om at få aktiveret den disponible kapacitet i fiskerierhvervet.

  • De nye regler betyder, at kapacitet fra slettede fartøjer forældes og overføres til kapacitetsfonden efter 5 år.
  • Det er i Bekendtgørelse om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand nr. 886 af 28. juni 2017, at de nye regler er beskrevet.

Flere Nyheder