Sild og makrel fylder i bruttoomsætningen

[caption id="attachment_1173" align="aligncenter" width="620"] Sildeprisen har i år været højere end sidste år[/caption] De pelagiske konsumarter s
06 nov 2015

[caption id="attachment_1173" align="aligncenter" width="620"]sild juli 2006 Sildeprisen har i år været højere end sidste år[/caption]

De pelagiske konsumarter sild og makrel fylder godt i den samlede bruttoomsætning for dansk fiskeri. I årets første 10 måneder udgør de to arter omkring 40 procent af den samlede konsumomsætning på 1,4 milliard kroner. Omsætningen for de to arter er dog mindre i år, end den var sidste år på samme tid. I år er der pr 31. oktober skabt en bruttoomsætning fra de to arter på ialt 538 millioner kroner. Sidste år på samme tidspunkt lød omsætningen på 620,5 millioner kroner. Det viser tal Fiskeri Tidende har trukket ud fra Naturerhvervstyrelsens afregningsregister. Faldet i den samlede bruttoomsætning for sild og makrel skal ses i lyset af, at der er landet væsentlig færre makrel i år på dette tidspunkt end sidste år. Makrel har i år været længere om at indfinde sig i de danske fiskeres fiskevande end sidste år. I skrivende stund er der dog kommet mere gang i fiskeriet efter makrel. I år er der i de første 10 måneder landet 24.532 tons makrel. Det er 40 procent færre end samme periode sidste år, hvor der blev landet 40.403 tons. De færre mængder og en gennemsnitlig kilopris, der har været 13 procent lavere, betyder at bruttoomsætningen for makrel i år sammelignet med sidste år er faldet fra 303,9 millioner kroner sidste år til 159,6 millioner kroner i år. Et fald på 47 procent. Den gennemsnitlige kilopris har i år været 6,51 kroner mod 7,52 i samme periode sidste år. Fiskerne har dog hentet en del af den tabte omsætning i deres sildefiskeri, idet der i det fiskeri i årets første 10 måneder er skabt en omsætning på 378,4 millioner kroner, det er en stigning på 25 procent sammenlignet med samme periode sidste år, hvor omsætningen lød på 303,9 millioner kroner. De landede mængder af sild udgjorde pr. den 31. oktober 98.473 tons. Det er lidt mindre end sidste års 103.739 tons, men fiskerne kunne glæde sig over, at de i 2015 har fået mere for deres sild. I år har de fået en gennemsnitlig kilopris på 3,84 kroner mod 3,05 kroner i samme periode sidste år. En stigning på 26 procent.

Flere Nyheder