Sillerslev Fiskeriforening fejrer 100 år og fejrer jubilæet lørdag

[caption id="attachment_16698" align="aligncenter" width="620"] Fiskeriforeningen omkring Sillerslev Havn kan i år fejre 100 års jubilæum. Foto. renéd
06 dec 2017

[]

Det er 100 år siden, at fiskerne omkring Sillerslev Havn slog sig sammen og dannede en lokal fiskeriforening. De første fortællinger om foreningen er fra foreningens ældste protokol, der i forbindelse med generalforsamlingen 12. januar 1918 nævner, at Peder Stoffer er formand og bliver genvalgt. Derfor antages det, at han er den første formand, skriver journalist Leif Kristiansen, der har været ansat på Morsø Folkeblad og derfor har fulgt foreningens virke ihvertfald siden starten af 1970´erne, som han skriver i sit forord i den jubilæumsbog, der udgives i forbindelse med 100 års jubilæet.

Det er imidlertid begrænset med historisk viden fra de første 50-60 år af foreningens virke. Men gamle protokoller og et kig i ældre udgaver af blandt andet Fiskeri Tidende giver et billede af historien.

Der er således i 1918 45 medlemmer af foreningen. De fleste er fiskere, men skomageren, en lokal fiskehandler, bådebyggeren og bageren er også medlem. Foreningen bliver også medlem af Centralforeningen for Limfjorden, der lige siden har været det fælles forum for fiskerne i Limfjorden. Dengang var der dog både en for Limfjorden Øst og en for Limfjorden vest. Idag er der kun én tilbage.

Efter nogle år som formand ønsker Peder Stoffer i 1921 at fratræde som formand. I de nærmeste år derefter sker formandsudskiftningerne jævnligt. Således afløser Laurits Holbæk Peder Stoffer. I 1923 afløses han af Thorvald Pedersen. I januar 1925 vælge Johannes Vester til formand., og han afløses igen året efter. Dennegang er det Peder Stoffer, der genindtræder som formand, og nu holder han pladsen indtil 1. februar 1941. I øvrigt vender han i 1943 igen tilbage som formand.

[box type="shadow" ]Jubilæet markeres lørdag

Sillerslev Fiskeriforening markerer 100 års jubilæet med et arrangement på Sillerslev Havnlørdag den 9. december fra klokken 11 til 15 i et telt ved ”Cafe Os 2”. Fejringen markeres kl. 11 med en kanonsalut af Nørrejydske Artilleriregiments Saluteringslaug.[/box]

Havneplaner

For rigtig mange fiskere er en havn i de år et stort ønske. Således også i Sillerslev, hvor der få dage før besættelsen af Danmark i 1940 indkøbes brædder og 100 sække cement, der skal anvendes til etablering af en læmole. Arbejdet stopper dog med tyskernes indtog i Danmark.

I 1950 har fiskerne igen mod på at genoptage arbejdet på at etablere en havn. I slutningen af 1952 sættes arbejdet således i gang, men det stopper på grund af frost. I første omgang er det fiskerne, der har grebet skovl og hakker, men da foråret gryer, og fiskeriet igen åbner sig, så bliver antallet af frivillige timer på havnen færre og færre.

Derfor bliver det også hilst velkommen, da fiskeriministeren stiller statstøtte i vente til projektet. Det betyder også at flere andre giver tilsagn om støtte, og i slutningen af 1953 er man stort set klar til at gå igang. Men Vandbygningsvæsenet vælter et par måneder senere projektet med påstande om at en planlagt vestmole ikke er solid nok og skal forstærkes.

Først i 1959 står læmolen færdig, og efter flere års kamp kan ministeren Jens Kampmann klippe snoren over til den nye havn.

Skrevet af René Dandanell

[]

Flere Nyheder