Skarven går to procent frem

  [caption id="attachment_3056" align="aligncenter" width="620"] Bestanden af skarv går lidt frem, viser ny optælling for 2015.[/caption] N
29 aug 2015

 

[caption id="attachment_3056" align="aligncenter" width="620"]skarv Bestanden af skarv går lidt frem, viser ny optælling for 2015.[/caption]

Nye tal for bestanden af skarv i Danmark viser en fremgang på to procent fra 2014 til 2015. Det er DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, der hvert år offentliggjør tallene for bestandens støttelse.

I 2015 blev der registeret 31.076 ynglende par, hvilket er 468 flere reder end i 2014. I 2010-2013 lå ynglebestanden på et niveau omkring 26.400 par. I 2014 steg yngleantallet med 5.900 par. I perioden 1993-2006 lå bestanden af ynglende par oppe omkring 39.000.

DCE har udført undersøgelsen i foråret 2015, og de har også kigget på den geografiske udvikling i bestandssituationen.

Den største koloni var Stavns Fjord med 2.004 par. Kun i to områder har der været tilbagegang. I det sydvestlige Kattegat er bestanden gået 15 procent tilbage, men den i regionen omfattende Lillebælt og Det Sydfynske Øhav er gået 17 procent tilbage. Fremgangen for skarven var størst i Smålandsfarvandet med 685 flere reder i 2015 end i 2014. I Ringkøbing Fjord, hvor skarv bestanden er stor, er antallet af reder fortsat 22 procent mindre end gennemsnittet for perioden 1996-2009.

DCE konstaterer i rapporten: Danmrks ynglebestand af skarv 2015, at skarven findes 73 forskellige steder i Danmark, og tre af dem er nye. Samtidig konstateres det, at antallet af koloner bliver mindre.

Naturstyrelsen foretog forvaltende tiltag i 10 kolonier i 2015, og gav i to tilfælde private lodsejere tilladelse til selv at gennemføre tiltag i form af bortskydning (64 skarver nedlagt), fjernelse af reder (48 reder) og oliering (æggene i 35 reder). I alt blev 2.757 reder udsat for indgreb. Heraf blev æggene i 2.422 reder olieret, mens de resterende indgreb bestod i fjernelse af reder. Antallet af reder udsat for indgreb var dermed på niveau med årene 2010- 2012, dvs. højere end i 2013-2014 men lavere end i 2003-2009, hvor der hvert år blev reguleret flere end 4.000 reder

 

Flere Nyheder