Skraldeprøver fra hele Nordsøen

Hvert år i januar og februar bliver der foretaget sildelarveundersøgelser i Nordsøen af Danmark og de andre lande omkring Nordsøen. For fire år sid
af Claus Kirkegaard
01 okt 2018

For fire år siden blev Bastian Huwer, som er forsker hos DTU Aqua, ansvarlig for den danske del af de årlige sildelarveundersøgelse, og her lagde han mærke til, at der var andet med i prøverne, end organisk materiale.

- Da jeg blev ansvarlig for vores sildelarvesurvey i 2014, lagde jeg straks mærke til, at der ud over sildelarver og andre planktonorganismer også er en del skrammel i prøverne. Så jeg tænkte, at det kunne være interessant at sortere affaldsstykkerne fra, når man alligevel skulle rode prøverne igennem for at finde sildelarverne, siger Bastian Huwer ifølge DTU Aquas hjemmeside.

Fond støtter

Da Bastian Huwer fortalte sine kolleger fra de andre lande om de mønstre, han begyndte at se i det indsamlede affald, begyndte de også at sende affald til ham.

- Pludselig blev det lidt for meget affald at håndtere uden et dedikeret projekt, så derfor er det dejligt, at Velux Fonden fik interesse i at støtte undersøgelserne. Nu har jeg mulighed for at gå i dybden og analysere alle prøver meget nøjagtigt, og det bliver spændende at se det store billede i hele Nordsøen, siger Bastian Huwer.

Finmasket planktonnet

Sildelarveundersøgelserne foretages med et finmasket planktonnet, der trækkes i en V-form fra overfladen til tre meter over bunden og op igen. Dermed fiskes der efter sildelarver i hele vandsøjlen, og det gør skraldeundersøgelsen helt speciel.

- Det er unikt, at vi ser på affald i vandsøjlen. Det er der ikke ret meget viden om endnu. Desuden har vi også små flowmetre inde i nettet, som tæller hvor meget vand, vi har filtreret og som giver os mulighed for at kvantificere, hvor meget affald, der er per kubikmeter vand, lyder det fra Bastian Huwer.

Foreløbigt resultat

De første, meget foreløbige estimater tyder på, at der er meget skrald langs Jyllands vestkyst, meget mindre ved den engelske kyst og næsten intet i midten af Nordsøen.

En stor del af skraldet nær de danske kyster er blå eller orange plasttråde, som sandsynligvis stammer fra såkaldte "Dolly Ropes". De bliver brugt som slidmåtte for at beskytte undersiden af trawlet i bomtrawlsfiskeri, som fortrinsvis udføres i den sydlige del af Nordsøen.

Fakta

Projektet kaldes for MARLINS - Marine Litter in the water column of the NorthSea. Det starter i oktober 2018 og løber over to år.

Det er Velux Fonden, der finansierer projektet.

Flere Nyheder