Slut med sandsugning i Øresund

Hvert år hentes 50.000 m3 sand og grus op fra det nordlige Øresund. Råstofindvending, som bruges til byggeri. Men det sætter miljø- og fødevareministe
af Line Dalgaard Jensen
14 nov 2018

Hvert år hentes 50.000 m3 sand og grus op fra det nordlige Øresund. Råstofindvending, som bruges til byggeri. Men det sætter miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen nu en stopper for.

Ifølge ministeren rummer området sårbar natur og er et vigtigt gydeområde for en række fiskearter, som råstofindvendingen generer.

- Når man taler om naturbeskyttelse, så glemmer man ofte, at havbunden er en væsentlig del af økosystemet. Øresund rummer et stort antal naturtyper, der overgår det langt større Kattegat. Vi har haft et trawlforbud i området siden 1932, og nu stopper vi med at grave sand og grus, så området bliver ét stort, samlet beskyttet naturområde, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Øvrige indvindingsområder kan dække behov
I Danmark hentes årligt 35 mio. m3 sand og grus. Det er forventningen, at de øvrige indvindingsområder til lands og til havs kan dække behovet som opstår ved lukning af nordlige Øresund.

Det nordlige Øresund vil blive udpeget som beskyttet havområde under EU's havstrategidirektiv. I området finder man blandt andet mange forskellige naturtyper og levesteder for en række vigtige fiskearter.

Nye takter i 2019
Der lukkes for nye tilladelser til indvinding af råstoffer pr. 1.1.2019.

Eksisterende tilladelser vil dog først løbe ud i løbet af et par år. Indvindingen vil derfor kunne fortsætte noget tid endnu, så erhvervslivet har  mulighed for at tilpasse sig.

Flere Nyheder