Små ål er bedst til udsætning

[caption id="attachment_12685" align="aligncenter" width="620"] Undersøgelse viser, at små udsætningsål giver mest for pengene: Foto DTU Aqua[/caption
22 feb 2016

[caption id="attachment_12685" align="aligncenter" width="620"]DSC02150 Undersøgelse viser, at små udsætningsål giver mest for pengene: Foto DTU Aqua[/caption]

For at finde ud af hvilken størrelse ål man får mest ud af at udsætte, har DTU Aqua gennemført en større undersøgelse af effekten af udsætning af ål i to forskellige størrelser i Roskilde Fjord. I undersøgelsen blev i alt udsat næsten 100.000 sætteål, hvoraf den ene halvdel vejede ca. 3 gram (12,8 cm), mens den anden halvdel vejede ca. 9 gram (18 cm) pr. individ. Alle udsatte ål blev mærket med små metalchips, der kan registreres med en skanner, når ålen fanges. Det vil være naturligt at tro på, at de største ål også vil have den største overlevelse. Men DTU Aquas undersøgelse viser overraskende det modsatte.

- Man vil naturligt antage, at de større ål vil have en mindre dødelighed end de mindre ål. Vores undersøgelser viste dog, at at udsætninger af 3 grams ål er at foretrække økonomisk, idet de små udsætningsål bidrog mere til ålefangsterne i de følgende år end de større udsætningsål, forklarer Michael Ingemann Pedersen, der arbejder med forvaltningen af ålebestanden hos DTU Aqua. Her har man i syv år efter udsætningen af ålene, udtaget delprøver fra det erhvervsmæssige fiskeri, og de genfangede mærkede ål blev målt og vejet. På baggrund af prøverne blev det beregnet, hvor mange udsatte ål der var blevet fanget i erhvervsfiskeriet. Omfanget af det rekreative fiskeri efter ål blev også identificeret, således at det totale fiskeri af alle udsatte ål kunne beregnes og bruges som en indikation for de udsatte åls overlevelse.

Små ål giver det største udbytte
Undersøgelser viste, at for hver 3 grams ål, der blev udsat, fik erhvervsfiskeriet og det rekreative fiskeri 13 gram ål i rusen eller på krogen, mens der for hver udsat 9 grams ål kun blev fanget 9,2 gram ål. Hvis den samlede vægt eller biomasse af de udsatte ål fratrækkes det totale udbytte, bidrager en 3 grams ål med et nettoudbytte på 9,8 gram, og en 9 grams ål med et nettoudbytte på 0,31 gram.

- Det vil alt andet lige betyde, at vi får mere for pengene ved at udsætte de små ål, siger Michael Ingemann Pedersen. Resultaterne rejser naturligt spørgsmålet om, hvorvidt det bedre kan betale sig at udsætte endnu mindre ål, fx 1,5 grams ål eller glasål, som kun vejer omkring 0,3 gram. Det arbejder DTU Aqua på at dokumentere i igangværende undersøgelser.

 

Flere Nyheder