Snekrabber breder sig i Barentshavet

Norske forskere forudser, at man står foran starten på et egentligt kommercielt fiskeri på Snekrabber i Barentshavet. Det begrunder de med, at Snekrab
12 maj 2015

Norske forskere forudser, at man står foran starten på et egentligt kommercielt fiskeri på Snekrabber i Barentshavet. Det begrunder de med, at Snekrabberne er tæt på at ”udkonkurrere” Kongekrabberne, der ellers traditionelt har været det eneste kommercielle krabbefiskeri i Barentshavet, og at bestanden nu er så stor, at der kan etableres et egentligt fiskeri.

Forskerne slår fast, at der nu er ti gange flere Snekrabber end Kongekrabber, og hvis man ser på biomassen, så er Snekrabben nu på en tredjedel af biomassen af torsk. Foreløbig er den dog mest koncentreret i den russiske del af Barentshavet – men den er på vej vestover; mod norsk farvand, siger forskerne.

Mens Kongekrabben er blevet importeret til Barentshavet med henblik på kommerciel fangst, så Snekrabben dukket op af sig selv. Begge krabber er altså såkaldt invasive arter, og det får forskerne til slå fast, at man skal tænke helt anderledes på, hvordan de påvirker økosystemerne.

- De øvrige krabbebestande i Barentshavet er små og har ikke den samme indflydelse på økosystemet som Snekrabbe og Kongekrabbe. Derfor spekulerer vi på, om de to nye arter vil udkonkurrere de oprindelige arter, siger seniorforsker Jan H. Sundet fra Havforskningsinstituttet i Norge.

Set fra et kommercielt synspunkt så er der allerede et russisk fiskeri på Kongekrabbe, men hverken russerne eller nordmændene har for nuværende et kommercielt fiskeri på Snekrabberne – men forskerne ser dog ganske gode muligheder for, at det kan komme på fode.

- Snekrabber minder om Kongekrabber rent smagsmæssigt, og der drives et kommercielt fiskeri efter arten i de andre områder, hvor den er udbredt. Derfor kan det sagtens ske, at Snekrabbe bliver et mål for fiskeflåden i Barentshavet, siger Jan H. Sundet.

Foreløbig har russerne antagelig planlagt et forsøgsfiskeri i løbet af 2016, mens et norsk fartøj fra Vardø har lavet to ture med fiskeri på Snekrabber. Den første tur gav 20 ton i tejner, mens den efterfølgende gav 40 tons i tejner.

Flere Nyheder