Søstjernefiskeri får GUDP-midler

[caption id="attachment_9850" align="alignright" width="133"] Søstjerner hives om bord[/caption] Det stigende antal søstjerner i danske fjorde og k
25 May 2015

[caption id="attachment_9850" align="alignright" width="133"]Søstjerner_løftet Lars Erik Holtegaard Søstjerner hives om bord[/caption]

Det stigende antal søstjerner i danske fjorde og kyster er ødelæggende for muslingebestanden og dermed også muslingefiskeriet. Det er udgangspunktet for projektet STARPRO hos DTU Aqua og Dansk skaldyrscenter, som har til formål at undersøge hele værdikæden fra bæredygtigt fiskeri af søstjerner til rentabel produktion af søstjernemel, der skal indgå som økologisk foderingrediens til husdyrproduktion. Dermed er der ved at tegne sig et grundlag for et helt nyt erhverv inden for dansk fiskeri og fabrikation. NaturErhvervstyrelsens støtteordning GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) har bevilget 5,7 millioner kr. til projektet.

- Med helt nye erhverv kommer der mere beskæftigelse i fiskeriet. Det gavner både industrien som helhed og den enkelte fisker, der oplever problemer med stigningen i søstjernebestanden. Projektet fortjener derfor støtte”, siger bestyrelsesformand for GUDP, Mikael Thinghuus.

Sidegevinster
Hvis det lykkes at etablere et bæredygtig fiskeri efter søstjerner, vil problemet i forhold muslingefiskeriet blive løst tilmed med en række sidegevinster.

- Dels kan vi bevare muslingefiskeriet i de danske fjorde og kyster, og dels kan fiskerne få en supplerende indtægt via søstjernefiskeri. Derudover vil det være gavnligt i produktionsleddet, da søstjernerne skal laves til mel og sidenhen foder. Søstjerner er særdeles rige på protein, og de kan omdannes til økologisk foderingrediens af høj kvalitet. Det er disse ting, der danner grundlaget for vores projekt, og vi er nu i gang med at undersøge, hvad der skal til for, at projektet kan blive til virkelighed, fortæller Jens Kjerulf Petersen, professor ved Dansk Skaldyrcenter under DTU Aqua og projektleder på STARPRO.

Fra fjord til stald
For at stable en ny industri på benene og gøre den attraktiv at investere i, skal der foreligge grundig dokumentation og langsigtede perspektiver foran investorerne. Det betyder, at der skal redegøres for alle led i værdikæden - fra fjord til stald – således, at der er klarhed om både det kommercielle potentiale og de miljømæssige aspekter.

- Kort sagt, så ligger vores hovedudfordring i at få al denne dokumentation fuldstændig på plads, siger Jens Kjerulf Petersen.

 

Forventning om øget beskæftigelse og bedre dyresundhed
Alle hidtidige indikationer peger i retning af, at projektets ambitioner kan indfries inden for de næste tre-fire år. Det kan føre til flere positive resultater.

- Hovedformålet er at danne rammer for et bæredygtigt fiskeri af søstjerner og at udvikle økologisk foder rigt på protein. Men vi forventer også øget beskæftigelse gennem etableringen af nye erhverv samtidig med, at muslingefiskeriet fremover vil blive mere lønsomt og bæredygtigt, siger Jens Kjerulf Petersen.

 

Flere Nyheder