Søstjernefiskeri nærmer sig afgørelse

Nu bør fiskerne i Limfjorden snart kunne tage hul på fiskeriet efter de søstjerner, som alle er enige om er til til gene for bl.a. muslingefiskeriet.
17 sep 2016

Nu bør fiskerne i Limfjorden snart kunne tage hul på fiskeriet efter de søstjerner, som alle er enige om er til til gene for bl.a. muslingefiskeriet. I løbet af denne måned bør der nemlig havne et forslag om tilladelse til søstjernefiskeriet hos Europa-Parlamentet, og dermed skulle den politiske proces være godt på vej.

Og det bliver modtaget med stor glæde blandt muslingefiskerne i Limfjorden, der igennem snart flere år har arbejdet ihærdigt på at få tilladelsen i hus.

- Det er en win-win situation for alle, hvis og når søstjernefiskeriet i Limfjorden bliver godkendt, lyder det fra Viggo Kjølhede fra Foreningen Muslingeerhvervet.

- Der bliver flere blåmuslinger til fiskerne, fjorden får det bedre, og samtidig kan fiskerne tjene penge på søstjerner, som kan blive forarbejdet til proteinrigt og kalkholdigt dyrefoder, forklarer han.

Håbet om den snarlige tilladelse ændrer dog ikke på, at fiskerne igen har været tvunget til at udskyde planerne om en fabrik, hvor man kan udnytte søstjernerne - fx til dyrefoder.

- Vi havde håbet på, at fabrikken kunne være klar til nytår 2016, men nu bliver det nok ikke før nytår 2017. Til den første sæson laver vi en aftale med en fiskemelsfabrik, og så satser vi på, at fabrikken kan stå klar med udgangen af 2017, siger Viggo Kjølhede til Fiskeri Tidende.

Flere Nyheder