Sommerstorme har givet ilt til havet

[caption id="attachment_14263" align="aligncenter" width="360"] Sådan ser DCE´s kort ud i slutningen af august 2016. Kilde: DCE[/caption] Det varme
05 sep 2016

[]

Det varme og relativt vindstille forår satte tidligere på året iltsvindet i gang i de danske farvande. Men en periode med blæsevejr i juli og august har bremset udviklingen, skriver DCE Nationalt Center for Miljø og Energi i deres rapportering omkring iltsvinds udbredelse.

Faktisk er iltsvindet kun ganske moderat i et område syd for Fyn og ned mod Als. Også midt i Østersøen i et område mellem Klintholm og Bornholm er der moderat iltsvind.

Det vr kombinationen af høje temperaturer, rolige vindforhold og tilstrækkelig med næringsstoffer, der bevirkede at iltsvindet startede tidligt og hurtig tog til i udbredelse og styrke. Allerede i april måned blev der således målt iltsvind i det sydlige Lillebælt, i det Sydfynske Øhav og i Flensborg Fjord.

”Vejrmæssigt var den lange periode i forår og tidlig sommer med overvejende svag vind af stor betydning for iltsvindets udvikling, da det stabiliserede vandsøjlen og mindskede tilførslen af ilt til bundvandet. Men de relativt høje temperaturer i bundvandet i denne periode har også stimuleret iltsvindet. Desuden har der været tilstrækkelig med næringsstoffer i vandsøjlen til at give grundlag for den meget tidlige start på iltsvindet”, fortæller rapporten.

I Maj opstod der yderligere områder med iltsvind, men blæsten i løbet af sommermånederne gjorde. at der blev rørt rundt i områderne, så der igen blev tilført ilt. Fortsætter det blæsende vejr vil iltsvindet formentlig ikke forværres, er meldingen fra DCE.

Flere Nyheder