Sommertogt fandt færre makreller

Det årlige sommertogt efter makrel er slut, og forskerne på togtet har nu opgjort deres resultater efter fiskeri fra 1. juli til 10. august i år med f
02 Sep 2015

Det årlige sommertogt efter makrel er slut, og forskerne på togtet har nu opgjort deres resultater efter fiskeri fra 1. juli til 10. august i år med fire pelagiske fiskefartøjer. Ifølge forskerne er bestanden gået tilbage fra 2014 til 2015 med 1,3 mio. tons til 7.7 mio. tons.

Ifølge togtleder Leif Nøttestad, Havforskningsinstuttet, kan det skyldes flere forskellige årsager. En kan være, at fødegrundlaget er ændret, og måske er makreller i andre områder end dem, der er blevet undersøgt.

Han peger samtidig på, at den manglende aftale mellem kyststaterne omkring fordelingen af makrel kan være en årsag. Aldrig før er der fisket så mange makreller som i 2014, og det kan have haft en effekt på bestandens størrelse.

Resultaterne fra sommertogtet er blandt andet med til at danne grundlag for kyststatsforhandlingerne mellem EU, Norge, Island, Færøerne og Grønland, som alle ønsker en andel af kvoten.

Nedenfor ses hvordan makrellen er fordelt på økonomiske områder. De enkelte områder er ikke nødvendigvis helt nøjagtige. Tryk på prikkerne for yderligere information.

<iframe width="693" height="425" src="//www.thinglink.com/card/695585482939039745" type="text/html" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe>

Flere Nyheder