Sortmundet kutling er tidligt på færde

[caption id="attachment_13379" align="aligncenter" width="684"] Den sortmundede kutling breder sig fortsat. Foto: DTU Aqua.[/caption] Den invasive
04 maj 2016

[caption id="attachment_13379" align="aligncenter" width="684"]Den sortmundede kutling breder sig fortsat. Foto: DTU Aqua. Den sortmundede kutling breder sig fortsat. Foto: DTU Aqua.[/caption]

Den invasive fiskeart sortmundet kutling, der de senere år har invaderet mange af de kystnære områder i den sydlige del af Danmark, bliver igen set i stort antal i de lavvandede kystnære områder.

Fiskeplejen fortæller således, at midt i april i Karrebæk Fjord blev der først på sæsonen fanget mange kutlinger i ruserne. Fiskepleje-folkene kunne konstatere, at de sortmundede kutlinger var helt op til 20 cm, hvilket er noget større end tidligere set. Normalt har kutlingerne været op til 10-12 cm.

Der har indtil nu kun været få indberetninger om sortmundede kutlinger i 2016, da de ikke ses så ofte i den kolde periode. Om det skyldes, at der bliver fisket mindre i den periode, at de går i en form for dvale, og derfor ikke bliver fanget, at de forlader de kystnære områder i den kolde tid, eller noget helt tredje vides endnu ikke, skriver Fiskeplejen.

Formodningen er, at de trækker ud på dybere vand i vinterperioden. Det vil DTU Aqua de kommende år forsøge at finde svar på i et projekt, hvor fokus blandt andet vil være på artens forskellige levesteder. Derfor er DTU Aqua interesseret i oplysninger om den sortmundede kutlings tilstedeværelse i danske farvande.

Sortmundet kutling blev først gang observeret i Danmark i 2008, og den har eksempelvis været i Karrebæk Fjord siden 2010-2011. I 2014 blev der foretaget en bestandsundersøgelse af de bundlevende fiskearter i Karrebæk Fjord, og her fandt DTU Aqua, at sortmundet kutling på det tidspunkt var den tredje mest artsrige fiskeart her, kun overgået af skrubbe og hundestejle.

 

Hvis du oplever, at der er flere eller færre sortmundede kutlinger i dit område end tidligere år, eller du observerer noget andet usædvanligt med hensyn til sortmundet kutling, er du meget velkommen til at kontakte marin fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen, DTU Aqua, maoc@aqua.dtu.dk eller 35 88 33 00.

 

Flere Nyheder