Sten- og boblerev i marine Natura 2000 områder skal beskyttes

  [caption id="attachment_13441" align="aligncenter" width="620"] Det er indenfor disse områder, der skal beskyttes sten- og boblerev.Det er a
12 maj 2016

 

[caption id="attachment_13441" align="aligncenter" width="620"]Det er i disse områder, der skal beskyttes sten- og boblerev. Tegning: NaturErhvervstyrelsen. Det er indenfor disse områder, der skal beskyttes sten- og boblerev.Det er altså ikke hele området, der skal lukkes for fiskeri. Tegning: NaturErhvervstyrelsen.[/caption]

NaturErhvervstyrelsen har indledt dialog med Sverige, Tyskland, Polen og Estland omkring udpegningen af fire områder i Kattegat og tre i den vestlige Østersø, hvor sten- og boblerev skal friholdes for fiskeri. I stenrevene er det bundslæbende redskaber, mens det i boblerev er al fiskeriaktivitet.

Da fiskeriet i de syv områder udover danske fiskere også udøves af andre landes fiskere, så er det nødvendigt med en drøftelse mellem landene, så forbudene også gælder for disse landes fiskere. Det er iøvrigt et krav i forpligtelserne omkring udpegningerne, at det sker i fælles enighed med de andre lande, der måtte udøve fiskeri i områderne.

“Da områderne er beliggende i farvand, hvor også udenlandske fartøjer fisker, skal alle de berørte medlemslande involveres i den regionale proces, og landene skal gerne nå til enighed”, lyder det fra NaturErhvervstyrelsen.

De første drøftelser er netop indledt, og NaturErhvervstyrelsens enhedschef Bjørn Wirlander fra Center for Fiskeri udtrykker tilfredshed med den første dialog.

”Alle er konstruktive. Nu skal vi så bare have medlemslandene til at støtte op om de to danske forslag. Der har tidligere været mange udfordringer undervejs i disse regionale forløb, men denne gang ser det ud til at kunne forløbe hurtigere, end vi er vant til, da EU’s forventninger til os nu er bedre kendt,” siger Bjørn Wirlander.

Forventningen er, at der kan opnåes fuld tilslutning til de danske forslag i løbet af efteråret, så de nye regler kan træde i kraft i løbet af første halvår 2017.

Syv områder

NaturErhvervstyrelsen arbejder med syv områder, hvor der er sten- og boblerev inden for. Sten- og boblerev er lokaliseret i disse syv områder, men det er ikke hele området, der skal beskyttes mod fiskeri. De syv områder er:

  1. Store Middelgrund
  2. Schultz, Hastens Grund samt Briseis Flak
  3. Strandenge på Læsø og havet syd herfor
  4. Havet omkring Nordre Rønner
  5. Centrale Storebælt og Vresen
  6. Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als
  7. Adler Grund og Rønne Banke

 

Flere Nyheder