Sten- og boblerevs områder udgør en del af Natura 2000 områder

[caption id="attachment_13504" align="aligncenter" width="764"] Det er indenfor de blå Natura 2000-områder, at der er mindre områder, hvor der er udpe
18 maj 2016

[]

NaturErhvervstyrelsen meldte i sidste uge ud omkring placeringen af sten- og boblerev i Østersøen og Kattegat i Natura 2000 områder. Af det kort, som NaturErhvervstyrelsen offentliggjorde fremgik det, at der var store områder, hvor der skulle beskyttes og dermed lukkes af for bundslæbende redskaber. De områder, der vises på kortet er Natura 2000 områder, og det er indenfor disse, at der er forekomster af sten- og boblerev som skal beskyttes i fremtiden.

                

Indenfor de udpegede Natura 2000 områder er der tale om, at der er forekomster af sten- og boblerev, og det er derfor mindre områder indenfor de store områder, der skal beskyttes. Undervejs i processen har Danmarks Fiskeriforening PO været involveret, og i forhold til de blå områder, der er meldt ud i kortene fra NaturErhvervstyrelsen, er der tale om mindre områder, der for de flestes vedkommende ikke har indflydelse på fiskerimulighederne.

Ifølge NaturErhvervstyrelsen ventes udpegningen at være på plads i løbet af 2017, og først derefter vil fiskeri ved sten- og boblerev være beskyttet.

Flere Nyheder