Stenrev beskyttes ikke bedre ved at være overforsigtig

I forhold til Natura2000 områderne i Nordsøen og Skagerrak, har myndighederne herhjemme besluttet sig for at begynde med de habitater, der vurderes so
12 feb 2018

I forhold til Natura2000 områderne i Nordsøen og Skagerrak, har myndighederne herhjemme besluttet sig for at begynde med de habitater, der vurderes som de mest sårbare, hvilket omfatter rev og boblerev områder i Natura2000 områderne. Arbejdet er i fuld gang, og Danmarks Fiskeriforening PO er med i processen.

- Udspillet fra myndighedernes side er, at bundslæbende redskaber ikke skal have adgang til fiskeri over stenrev, og over boblerev bliver anvendelse af alle former for redskaber forbudt. Forbuddet omfatter dog ikke pelagiske redskaber, der ikke berører havbunden under fiskeri. EU vurderer, at der er behov for ekstra beskyttelse i disse områder, fortæller Henrik S. Lund, biolog i Danmarks Fiskeriforening PO.

Bufferzoner

Henrik S. Lund mener ikke, de to forbud over stenrev og boblerev får den store betydning for danske fiskere.

- Dansk fiskeri med slæbende redskaber er over årene i højere grad blevet målrettet blød, sandet bund, så det bliver forhåbentlig ikke det store problem for dansk fiskeri. Derimod ser vi et problem for dansk fiskeri i forbindelse med de bufferzoner, som EU ønsker at indføre ved revene. De er ret store, set med erhvervets øjne, siger Henrik S. Lund, som er enig i, at der skal laves bufferzoner.

- Der skal laves de bufferzoner, der er behov for. Men der er ingen grund til at være overforsigtige, når man laver dem. Man skal kigge på, hvordan fiskeriet foregår, og så ser vi gerne, at man derefter vurderer hvert enkelt område særskilt.

Gode bestande
Fiskeriet i Nordsøen og Skagerrak har det godt med gode bestande og høje kvoter til fiskerne. Det ønsker Danmarks Fiskeriforening PO skal have lov til at fortsætte, også efter de nye Natura2000 områder er udlagt.

- I Skagerrak og Nordsøen er man ude i noget godt, sundt fiskeri med gode bestande. Så her er det vigtigt, at man ikke lukker områder med godt fiskeri. Det kan få den betydning, at vi ikke kan fiske vores kvoter i de to farvande, siger Henrik S. Lund og fortæller, at Danmarks Fiskeriforening PO er i dialog med myndighederne omkring problemerne med bufferzonerne.

Omkring 17 procent af dansk farvand er udlagt til Natura2000 områder. Det betyder ikke, at man ikke må fiske i områderne, men man skal være forsigtig.

Skrevet af Claus Kirkegaard

 

 

Flere Nyheder