Stor konsumfremgang rammer forbi Østersøen

De danske konsumfiskere kan efter 10 måneder af 2016 notere sig en fremgang i den samlede bruttoomsætning ved deres fiskeri på hele 25 procent. I de f
22 nov 2016

De danske konsumfiskere kan efter 10 måneder af 2016 notere sig en fremgang i den samlede bruttoomsætning ved deres fiskeri på hele 25 procent. I de første 10 måneder af 2015 lød bruttoomsætningen ved fiskeriet til konsum på 1.957,2 mio. kroner. I år er den steget til 2.436,3 mio. kroner. Hvilket ingen af de forudgående 10 år er i nærheden af at kunne matche. Det viser tal, som Fiskeri Tidende har trukket fra NaturErhvervstyrelsens landingsregister.

Tallene dækker dog over, at festen i konsumfiskeriet ikke er lige stor i alle farvande.

Tilbagegang i Østersøen
I Østersøen har konsumfiskerne ikke så meget at juble over. De kan notere en tilbagegang i bruttoomsætningen på 17 procent fra 179,4 mio. kroner 149,0 mio. kroner. I Østersøen er der en konsumart, der halt overskygger alle andre, når det gælder økonomisk vigtighed. Det er selvfølgelig torsken, som økonomisk blandt andet lider under, at kvoterne i Østersøen de senere år er blevet beskåret voldsomt. Bruttoomsætningen på torsk i Østersøen er faldet fra 114,3 mio. kroner i 2015 til 86,9 mio. kroner i år. Et fald på 24 procent, som er sket på trods af at Østersøfiskerne har oplevet en stigning i den gennemsnitlige kilopris fra 9,22 kroner sidste år til 9,82 kroner i år. Udover at kvoterne i Østersøen er faldet, så har en udvidet og flyttet lukkeperiode i den vestlige Østersø også været med til at trykke omsætningen nedad. Desuden har der også været et fald i fiskeritrykket i år.

- Der har heller ikke været det samme fiskeritryk i år som sidste år. Tidligt på året var vandet i Østersøen lige varmt over det hele. Så fiskene samlede sig først sent på foråret. Derfor komn fiskeriet sent i gang, og da var en del fartøjer gået i gang med andet fiskeri efter f.eks jomfruhummer i andre farvande, fortæller Thomas Thomsen, skipper på R 194 Andrea. Han nævner også et andet forhold, der påvirker omsætningen i negativ retning.

- Vi skal fiske med en maskestørrelse, der ikke harmonerer, med de fisk vi fanger, fastslår Thomas Thomsen. Fiskeriet skal foregå med 120 mm, og det slipper for mange store fisk ud. Forsøg har vist, at hvis man trawler fra A til B med 120 mm maskestørrelse, så får man 50 store fisk og 50 undermålere. Bruger man 110 mm så for man 75 store torsk men stadig kun 50 undermålere.

- Havde vi fisket med 110 mm ville vi have fanget kvoten hurtigere og slået færre fisk ihjel, konstaterer Thomas Thomsen.

Størst fremgang i Skagerrak
Størst fremgang har der været i Skagerrak, hvor omsætningen ved konsumfiskeriet er steget fra 355 mio. kroner i de førte 10 måneder af 2015 til 468,6 mio. kroner. En stigning på 32 procent. De økonomisk vigtigste arter i Skagerrak er Jomfruhummer, rødspætter, torsk og dybvandsrejer. Det er ikke mindst de to førstnævnte, jomfruhummer og rødspætter, der trækker omsætningsfremgangen. Jomfruhummer er steget fra en bruttoomsætning på 73,5 mio. kroner i 2015 til 138,6 mio. kroner i 2016. En stigning på 89 procent. Det er en stigning i mængderne fra 1.050 tons sidste år til 1.970 tons i på, der har skabt den store stigning i bruttoomsætningen for jomfruhummer i Skagerrak, idet den gennemsnitlige kilopris fiskerne har fået for deres jomfruhummer i år er på niveau med sidste år. Også rødspætterne fra Skagerrak har oplevet en stor fremgang i bruttoomsætningen, omend den ikke er så stor som for jomfruhummer. Efter de første 10 måneder sidste år lød rødspætteomsætningen på 72, 3 mio. kroner. I år er den steget til 93,7 mio. kroner. En stigning på 30 procent. Selvom der også for rødspætterne har været en stigning i mængderne, så er det en stigning i den gennemsnitlige kilopris fra 11,06 i 2015 til 13,50 kroner i 2016, der primært trækker omsætningsfremgangen. Det har ikke været uden betydning for prisudviklingen, at rødspætterne fra Skagerrak nu gennem en periode har haft MSC-status.

Udviklingen i bruttoomsætningen for Nordsøen og Kattegat kan ses i grafikken til højre ovenfor.

Flere Nyheder