Stort fokus på udvikling ved fordeling af EHFF-midler

Indtjening og udvikling er to af de områder, der har lagt Regeringen på sinde i forbindelse med forhandlingerne om fordelingen af EHFF-midlerne for pe
22 maj 2017

Indtjening og udvikling er to af de områder, der har lagt Regeringen på sinde i forbindelse med forhandlingerne om fordelingen af EHFF-midlerne for perioden 2018 til 2020. Det fortæller Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen til Fiskeri Tidende.

- Jeg er særdeles godt tilfreds med, at Regeringen har fortsat i det spor, Regeringen har lagt op til – nemlig at der skal være en indtjening i fiskeriet, som gør, at det er fordelagtigt at være fisker, siger Esben Lunde Larsen og peger samtidig på, at det også har lagt ham på sinde at skabe udvikling og innovation i erhvervet.

- Det er uhyre væsentligt, at vi ikke kun har et fokus på den mængde fisk, vi lander, og de kvoter, der bliver fastsat – men også udnyttelsen af kvoterne, siger Esben Lunde Larsen og peger på, at fisken gerne må skabe en højere indtjening både til fiskeren, men også til forarbejdningsindustrien i land.

- Det har vi brug for at sætte mere skub på. Derfor er jeg utrolig glad for den aftale, vi har lavet, der rammer det ind på bedste vis, konstaterer ministeren.

Discardcenter

Et af de områder, der har optaget ministeren en del, er udnyttelsen af den fisk, der er tilovers efter salget af konsumfisk. I første omgang er der en stor mængde discard-fisk, der skal håndteres i land. Derfor er der afsat 3 mio. kr. til etablering af et center for discardviden.

- Vi lægger op til at erhvervet skal komme med det samme antal penge, som vi kommer med, for simpelthen at få udviklet muligheder for håndtering af discard, så det kan blive en aktiv ressource, men også så vi kan mindske det optag, der skal smides ud, siger Esben Lunde Larsen og fortæller, at det blandt andet er Vestjysk Bank og Fiskeri Tidendes konference i november 2016, der har inspireret ministeren.

Fokus på kystfiskeri

40 mio. kr. ud af 72 mio. kr. i støtte til fiskefartøjer er øremærket til fartøjer indenfor kystfiskerordningens lukkede og åbne del, og hvis der er overskud derefter kan fartøjer under 17 meter få støtte til projekter. Først i det sidste år kan overskud fra 17-meter puljen blive anvendt til andre fartøjer. Fokus er også rettet mod små havne.

I aftalen står blandt andet: ”at programmet skal sikre gode vilkår for kystfiskeri/skånsomt fiskeri, herunder i fiskerihavne og på landingspladser”.

Spørgsmålet er, hvorfor fokus er så stort på de mindre fartøjer?

- Jamen, det er jo fordi, der er et politisk fokus på at udvikle det kystnære fiskeri i forhold til de mindre fiskerisamfund, og for at modvirke at de affolkes, forklarer Esben Lunde Larsen og nævner, at det midlerne blandt andet kan anvendes til en fornyelse af flåden.

Flyttet til helheden

Nogen vil måske mene, at der igen er tale om en pakke, der løber forbi fiskerne på Vestkysten og i Nordjylland. Men selvom det kan synes at være tilfældet, så er det ikke sådan, at Esben Lunde Larsen ser aftalen. Han indrømmer, at midlerne er flyttet fra den enkelte til helheden.

- Jeg tror, at man vil opleve i de store Vestkysthavne, at netop innovationspotentialet – netop det at have fokus på fisker-forsker samarbejdet, det er i høj grad noget af det, der vil være en udviklingsmotor for de store industrihavne, siger han.

Hans fokus har været på at skabe nogle ”motorer” for udvikling som kan anvendes uanset om man har et lille fiskeri eller et stort fiskeri.  Han er derfor også ked af, at diskussionen i medierne i de sidste fem måneder mere har handlet om ”stor eller lille”.

- Jeg har hele tiden været optaget af, at det er fiskeriet som ét vi skal have udviklet.

Og her handler det både om håndtering af discard, men også om at skabe gode forhold for fiskeriet i forhold til natur og miljø.

Særligt et område mener han, har stor værdi for den enkelte, selvom midlerne ikke tilgår den enkelte. Der er således afsat 160 mio. kr. til en bedre indsamling af data omkring fiskeriet. De data skal bruges til at kæmpe for en større kvote til fiskerne, og dermed skabe grundlag for øget indtjening.

- Dataindsamlingen er højt prioriteret. Og det er jo simpelthen for at få bedre kvotefastsættelser, siger han og nævner konkret tobis som et eksempel, hvor en indsats for at få bedre datagrundlag – ihvertfald i år – har virket til glæde for fiskerne.

- Det er der, der ligger utrolig mange penge for den enkelte fisker, hvis vi kan få lavet rigtig bestandsvurdering og deraf bedre kvoter, konstaterer han.

Regeringens pakke

Selvom der er en række partier, der har haft øje på kystfiskeri, så er det Regeringens plan, der er forhandlet om.

- Det er Regeringen, der har lavet et udspil, og de kategorier, der er endt i aftalen, de afspejler utrolig meget det udspil, vi har lavet. Så har vi selvfølgelig justeret i tekster og flyttet rundt på midler. Det er jo sådan det er, når man forhandler og laver en aftale, siger ministeren, der pointerer, at det har været vigtigt at få et samlet Folketing bag aftalen.

Flere Nyheder