Strandby: Der burde være optimisme i fiskeriet

Formanden for Strandby Fiskeriforening, Claus Hjørne Pedersen, afsluttede her til formiddag sin mundtlige beretning på foreningens årlige generalforsa
28 mar 2015

Formanden for Strandby Fiskeriforening, Claus Hjørne Pedersen, afsluttede her til formiddag sin mundtlige beretning på foreningens årlige generalforsamling med at give udtryk for, at der burde være mere optimisme i fiskeriet, end det måske er tilfældet.

- 2014 var et godt for de fleste fiskerier. Vores bestande har det godt og flere kvoter er på vej op. Brændstofpriserne er på det laveste niveau i flere år, lød nogle af argumenterne fra Claus Hjørne Pedersen.

Når det alligevel ikke slår helt igennem, så skyldes det, at fiskerne er voldsomt usikre på fremtiden – det gælder ikke mindst udsigten til, at der fra det kommende år bliver indført discardforbud i en række af de vigtige fiskerier i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

- De mangler troen på, at vi som fiskere får de forhold, der skal til for at kunne drive et rentabelt fiskeri i 2016 og frem, sagde Claus Hjørne Pedersen og kom med en meget direkte opfordring til politikerne:

- Det kunne være rigtig dejligt, om vi fik lidt politisk opbakning og ikke altid øgede krav. Det har mine fiskere brug for i dag.

Flere Nyheder