Styrelse vil forlænge pinger-dispensation

Hvis det står til NaturErhvervstyrelsen vil visse garnfiskere kunne få forlænget den nuværende dispensation for brug af pingere. Styrelsen har netop s
05 Mar 2015

Hvis det står til NaturErhvervstyrelsen vil visse garnfiskere kunne få forlænget den nuværende dispensation for brug af pingere. Styrelsen har netop sendt et udkast til ny bekendtgørelse i høring, og heraf fremgår det, at man er indstillet på at forlænge den nuværende dispensation med yderligere to år.

Den nuværende dispensation udløber den 22. marts, og derfor haster det med at få en ny dispensation for anvendelsen af pingere ved garnfiskeri. Dispensationen er fortsat begrundet i, at den maksimale afstand mellem pingere i stedet for 200 meter fortsat skal være på maksimalt 455 meter.

NaturErhvervstyrelsen vil forlænge dispensationen med yderligere to år, fremgår det af høringsbrevet. Der er frist for høringssvar den 18. marts.

Flere Nyheder