Styrket dataindsamling er vigtig

Det bliver modtaget med stor tilfredshed i Danmarks Fiskeriforening PO, at fødevareminister Dan Jørgensen nu vil styrke indsamlingen af data – fx for
25 Apr 2015

Det bliver modtaget med stor tilfredshed i Danmarks Fiskeriforening PO, at fødevareminister Dan Jørgensen nu vil styrke indsamlingen af data – fx for tobis, torsk og tunge. Det er et af de indsatsområder, som ministeren omtaler i det Indsatskatalog, der er en del af den vækstpakke for fiskerierhvervet, han offentliggjorde tidligere i ugen.

Ifølge formanden for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersen, er bedre data noget, som fiskerne har efterspurgt i årevis, fordi der er for stor afstand mellem den biologiske viden og den faktuelle bestandsudvikling. Samtidig understreger han, at det er også er presserende med mere præcis viden om fx bestandene i lyset af vedtagelsen af discardforbud.

- Hvis vi skal undgå unødvendige stop i fiskeriet, så er vi nødt til at have et bedre datagrundlag. Det budskab har Dan Jørgensen og ministeriet forstået, og det er jeg glad for, siger Svend-Erik Andersen.

Læs mere om Dan Jørgensens væksttiltag.

[toggle title="Sådan vil Dan Jørgensen styrke dataindsamlingen" state="open" ]Det skal ske ved prioritering indenfor ydelsesaftalen med DTU Aqua og via Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet til følgende projekter:

  • Ekstra tobis-skrabetogt i 2015 og 2016.
  • Fortsættelse af fangstkvoteprojekt i 2015.
  • Forøget indsats i Østersøen med henblik på at forbedre bestandsvurderingen af østersøtorsk.
  • Forøget indsats i Kattegat for at forbedre bestandsvurderingen af torsk og tunge bl.a. med gennemførelse af et torske- og tungetogt i 2015 og 2016.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.[/toggle]

Flere Nyheder