Svend-Erik mener: Kludetæpper og kvoteløft

Det var et af mange mantraer, da den ny fælles fiskeripolitik skulle på plads, at man ville gøre det enklere og nemmere at forstå og agere inden for d
26 apr 2015

Det var et af mange mantraer, da den ny fælles fiskeripolitik skulle på plads, at man ville gøre det enklere og nemmere at forstå og agere inden for de rammer, som politikerne vedtog. For alle var enige om, at den ”gamle” fiskeripolitik både var uforståelig, besværlig og meget bureaukratisk.

Nu har politikken så været på plads i mere end et år – og så er det på sin plads at spørge sig selv: Er det så blevet enklere? Er det blevet nemmere at få tingene på plads og gjort klar til fiskerne?

Jeg må desværre sige, at mit svar er nej.

Under den nye fælles fiskeripolitik har vi måtte kæmpe en brav kamp med regler og forvaltning af det centrale element – discardforbuddet. Og lige her og nu ser det ud til, at vi igen – som vi gjorde da den første fase af forbuddet blev iværksat i Østersøen, i industrifiskeriet og i det pelagiske fiskeri – endnu en gang får svært ved at blive klar med reglerne for fiskeriet, når forbuddet træder i kraft ved det kommende årsskifte for Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

Lige nu er der mere uenighed end enighed EU-medlemslandene imellem – der bliver forhandlet i den såkaldte Scheveningen Gruppe - og det betyder, at der er ved at blive strikket et meget indviklet kludetæppe sammen. Helt på vanlig EU-vis, fristes man til at skrive.

Som det tydeligt fremgår af gennemgangen her på siderne, så er der mange hensyn og endnu flere forbehold, der skal passes sammen. Og det bliver hverken nemmere eller enklere – det bliver bare mere indviklet.

Et af de helt centrale elementer for os er det kvoteløft, som vi både er blevet lovet af politikerne, og som er livsnødvendigt for, at fiskeriet overhovedet kan fungere under et discardforbud. Desværre viser de første erfaringer fra Østersøen, at det med at love noget og så holde det, ikke er helt så enkelt endda.

Men her må jeg være helt klar: Vi skal have et fuldt kvoteløft!

Vi kan ganske enkelt ikke drive vores fiskeri, hvis vi mangler de ekstra fisk, der skal sikre os mod ”choke species”, og som i det hele taget skal være med til at drive fiskeriet frem rent økonomisk.

Vi har selv leveret en model for forvaltningen, der sikrer kvoteløftet. Og vi ved, at vores eget ministerium er medspiller på holdet – de har forstået og erkendt nødvendigheden af, at vi får de fisk, der er nødvendige for at kunne drive et økonomisk bæredygtigt fiskeri under et discardforbud.

Helt enkelt forklaret, så skal biologerne, som det første, lægge den såkaldte discardfraktion til kvoterne. Og derefter skal de inddrage den positive bestandsudvikling, der endnu ikke er afspejlet tilstrækkeligt i den biologiske rådgivning.

Så har vi det kvoteløft, vi skal have.

Og jeg kan ikke understrege kraftigt nok, hvor vigtigt det er, at det kommer til at gå hurtigere, end det har været tilfældet hidtil. Sidste år fik fiskerne otte – 8! – dage til at omstille sig fra et fiskeri med tvungen udsmid til forbud mod udsmid. Og reglerne er faktisk endnu ikke på plads – vi fisker fortsat efter en vejledning uden et egentligt juridisk grundlag.

Det er helt uhørt, og det må ikke ske igen.

Jeg har tidligere sagt – og det gentager jeg – at vi skal have mindst seks måneder til at omstille os. Det betyder, at vi skal have et klart regelsæt og en forvaltningsmodel inden sommerferien.

Hvis det ikke kan opfyldes, så skal vi sætte indførelsen af discardforbuddet på pause.

Helt enkelt.

Dette indlæg er bragt i Fiskeri Tidende den 25. april 2015.

Flere Nyheder