Sverige vil kræve uddannelse af fiskere

For at fiske i den marine naturpark ”Kosterhavets Nationalpark” i Sverige kræves fra 1. Juli i år ”kørekort”. I hvert fald skal de fiskere, primært re
14 maj 2015

For at fiske i den marine naturpark ”Kosterhavets Nationalpark” i Sverige kræves fra 1. Juli i år ”kørekort”. I hvert fald skal de fiskere, primært rejefiskere, der fisker i området, på skolebænken for at blive uddannet til fiskeri inden for parkens afgrænsning. Og interessen for at komme på skolebænken er stor, fortæller Martin Rydgren, Havs- och Vattenmyndigheten.

- Stort set alle som berøres af forandringen er positive, og de fleste fiskere har allerede meldt sig til den nye uddannelse, siger Martin Rydgren.

Forslaget gælder for trawlfiskeri efter rejer nord for 58 31,50 N i Natura 2000 området, Kosterfjorden-Väderöfjorden. Nationalparken blev udpeget i 2009, og det har i alle årene været tilladt at fiske med trawl i dele af området.

Omkring 30 fiskefartøjer, primært fra Strömstäd, driver fiskeri i området, hvor der fanges op mod 200 tons dybhavsrejer årligt. Nærheden til land gør, at fiskeriet kan foregå med foregå med små fartøjer, og i bemærkningerne til ændringerne står, at ” småskala kystfiskeriet anses for at være en vigtig del af lokal samfundene både for kystkommunerne men også på nationalt niveau”.

Flere Nyheder