Til havs er Danmark Europamestre i Natura 2000

Af Kenn Skau Fischer, underdirektør Danmarks Fiskeriforening [caption id="attachment_17482" align="alignright" width="138"] Kenn Skau Fisher er und
af Line Dalgaard Jensen
24 sep 2018

Af Kenn Skau Fischer, underdirektør Danmarks Fiskeriforening

[]

Jeg ved godt, at det ikke er det indtryk, man får, når man læser Altingets artikel i sidste uge om arbejdet i Sverige med forvaltningen af de svenske Natura 2000-områder i Kattegat. Her kritiseres den danske regering for at modarbejde Sveriges ønsker om at naturbeskytte havområder i Kattegat.

Men faktum er, at Danmark er Europamestre i netop dette arbejde. Der er både i EU-Kommissionen og i de EU-lande, som vi deler farvande med, stor respekt for det danske arbejde med Natura 2000 – vi er langt fremme og har en professionel tilgang.

Faktisk har de danske myndigheder afholdt workshops for myndigheder i de andre EU-lande, så de kan lære af vores arbejde.

Danmark langt fremme - Sverige bagud

I Kattegat er der allerede i dag store naturbeskyttelses områder, hvor der enten er helt lukket eller begrænset for fiskeri. Fiskerierhvervet har ikke i alle tilfælde været enige i begrundelser for at de danske områder er blevet omfattet af restriktioner. Men processen har været gennemført professionelt af de danske myndigheder og generelt været baseret på solide data og et videnskabeligt grundlag. Helt centralt er den dialog, som der har været med alle interessenter – ikke mindst dem, der som fiskerne direkte bliver påvirket af et Natura 2000-områder. De danske myndigheder har også været i dialog med de svenske og tyske myndigheder m.fl. i flere omgange, for et Natura 2000-område skal godkendes af alle de EU-lande, som har aktiviteter i et givent område.

I Sverige er de ikke så langt fremme i arbejdet med at etablere forvaltningen i Natura 2000 områderne, som vi er i Danmark. Man er faktisk så meget bagefter, at det er noteret af EU-Kommissionen. Det kan bl.a. skyldes, at hvor det i Danmark er ministerierne, som står for arbejdet, så er det i Sverige de forskellige len, som iværksætter arbejdet, mens Havs og Vatten myndighederne i Göteborg står for implementeringen.

Det gør, at der er store forskelle på, hvordan processen kører. Da man udarbejdede forvaltningen for et stort Natura 2000-område i Bratten, havde man i Sverige en konstruktiv dialog med alle interessenter, bl.a. erhvervsfiskerne i både Danmark og Sverige. Det har desværre ikke været tilfældet med de områder, som Sverige nu gerne vil etablere i svensk farvand i den sydlige del af Kattegat. Her har man kørt en underlig proces i Hallands Len, hvor man har inviteret diverse såkaldte miljøorganisationer i både Danmark og Sverige til møder. Men ingen fiskere!

Vi vil have et sundt havmiljø
Vi lever i fiskeriet af naturen og har om nogen interesse i, at vi har et sundt havmiljø. Vi mærker som de første på havet, når økosystemet får selv de mindste stød. Vi finder ikke, at alle Natura 2000-områder er udformet på en sådan måde, at de har en berettigelse, men vi anerkender, at de er der.

Når der etableres Natura 2000-områder skal det ske på videnskabelig dokumentation, som det også er fastlagt i EU-reglerne. Hvis der ikke eksisterer en videnskabelig dokumentation, risikerer man at lave forvaltningstiltag, der ikke har den ønskede hensigt, og i værste fald vil økosystemet påvirkes i højere grad end tidligere.  Det er afgørende, at arbejdet sker i dialog med de relevante aktører. Når det svenske oplæg kun i meget beskedent omfang tager hensyn til dansk fiskeri, så er det naturligt, at man fra dansk side går ind i arbejdet og forsøger at få en mere hensigtsmæssig forvaltning.

Bare fordi man ikke er enig i, at det videnskabeligt grundlag er tilstrækkeligt, så betyder det ikke, at man kæmper mod naturen og miljøbeskyttelse. Det har man heldigvis også forstået hos de danske myndigheder. Det handler langt hen ad vejen om sameksistens mellem naturbeskyttelse og de aktiviteter der foregår til havs. Vi vil gerne dialog. Og det vil de svenske fiskere også gerne. Havde der fra starten været en ordentlig dialog om de svenske Natura 2000 områder i den sydlige del af Kattegat, så havde Altinget ikke haft en historie.

Flere Nyheder