To fiskerejede forsikringsselskaber fusionerer

To forsikringsselskaber, der er ejet af danske fiskere, har nu valgt at gå sammen til ét forsikringsselskab. Der er tale om Danske Fiskeres Forsikring
28 maj 2017

To forsikringsselskaber, der er ejet af danske fiskere, har nu valgt at gå sammen til ét forsikringsselskab. Der er tale om Danske Fiskeres Forsikring, der er en fusion af Ulykkeforsikringsforbundet og De sydlige farvandes gensidige forsikringselskab, samt Dansk Fartøjsforsikring A/S.

I halvandet år har de to selskabers bestyrelser talt sammen om en fusion, og den er nu på plads. Det sker for at forbedre fordelene ved et fiskerejet forsikringsselskab.

- Det stod forholdsvis tidligt klart for begge bestyrelser, at en sammenlægning af selskaberne vil skabe store synergier samt en besparelse på administrationsomkostningerne til stor gavn for ejerne - altså de erhvervsfiskere som har tegnet deres forsikringer i selskaberne, udtaler bestyrelsesformand for Danske Fiskeres Forsikring G/S, Allan Buch.

Det er blandt andet stigende krav fra myndighederne til kapitalstyrke og såkaldt ”compliance” i fremtiden, der strammer kravene til selskaberne. Ved fusionen indskydes egenkapitalen fra Dansk Fartøjsforsikring A/S i Danske Fiskeres Forsikring G/S, der bliver det fortsættende selskab. Derved får selskabet en større egenkapital og kan således bedre stå imod de kapitalkrav, som kræves.

Men det har også været vigtig at have et forsikringsselskab, der er ejet af fiskerne. Derved kan fiskerne få indflydelse på de forsikringsprodukter, der udbydes.

- Målet med sammenlægningen er at skabe en bæredygtig forsikringsvirksomhed til gavn for danske fiskere, hvor den samlede virksomhed skal være ejet af danske erhvervsfiskere, siger Allan Buch.

Flere Nyheder