Tobisfiskeriet er ved at være slut for i år

Fiskeriet efter tobis i område 2 er lukket ned for i år, og de samlede landinger for de seneste uger tyder på, at sæsonen er ved at være slut Efter
af Line Dalgaard Jensen
10 jul 2018

Fiskeriet efter tobis i område 2 er lukket ned for i år, og de samlede landinger for de seneste uger tyder på, at sæsonen er ved at være slut

Efter en sløj start på tobissæsonen, som officielt gik i gang den 1. april, kom der endelig gang i leverancerne af tobis til de danske fiskemels- og oliefabrikker i den sidste uge af april måned. Landingerne steg så mere eller mindre støt frem til den sidste uge i maj, hvor der blev landet mere end 35.000 tons tobis.

Det blev også årets bedste uge, hvad angår tobislandinger til de danske fabrikker, hvorefter det gik støt ned ad bakke. I uge 26 blev der landet under 5.000 tons tobis.

Den samlede danske fiskekvote på tobis i 2018, i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, er på 232.982 tons. I alt er der i 2018 landet 190.718 tons tobis til de danske havne, hvilket er en forholdsvis lille landing sammenlignet med tidligere år.

På figurerne herunder fremgår tobissæsonens 13 ugers landinger i 2018 (ugerne 14-26)  - rød streg

I de viste figurer indgår landinger fra både danske og udenlandske fartøjer i alle år. Landingstallene er officielle tal fra Fiskeristyrelsen. Landingstallene for 2018 er foreløbige.

Kilde: Marine Ingredients Denmark

Flere Nyheder