Tobisforvaltningen får et eftersyn

[caption id="attachment_2601" align="aligncenter" width="620"] ICES afholder et såkaldt benchmark møde næste år, hvor forvaltningen af tobis får et ef
08 Nov 2015

[caption id="attachment_2601" align="aligncenter" width="620"]Tobis i last ICES afholder et såkaldt benchmark møde næste år, hvor forvaltningen af tobis får et eftersyn[/caption]

Tobisfiskeriet udgør det økonomisk vigtigste industrifiskeri i Danmark. I år lyder bruttoomsætningen for tobis på 275,5 millioner kroner. Det sammen med at Danmark har cirka 95 procent af den samlede EU-kvote for tobis, gør, at bestandsvurdering og forvaltning af tobisfiskeriet har stor betydning. Om et års tid i efteråret 2016 skal der afholdes et såkaldt tobis-benchmarkmøde i ICES. Her gennemgås og vurderes de data og antagelser, der ligger til grund for den rådgivningen om forvaltningen af tobisfiskeriet. Det videnskabelig grundlag er hele tiden under udvikling, og den ny viden, som er kommet til siden sidste benchmarkmøde, skal samles op på det nye møde. Benchmarkmødet er et møde mellem videnskabsfolk/forskere og andre interessenter i tobis som blandt andre fiskerierhvervet. Forberedelserne til benchmarken er allerede gået i gang, idet forudsætningen for at en benchmark kan gøre nytte, er at den tilgængelige viden er afdækket og at nødvendige analyser på forhånd er foretaget, samt at benchmarket følges op i den efterfølgende bestandsvurdering og forvaltning.

Område 4
I den forbindelse er der områder, som de to producentorganisationer DFPO og DPPO har indflydelse på. Et af områderne er det mærkningsforsøg, som skal afdække, om tobis bevæger sig fra den ene forvaltningsområde til det andet. Et andet område er et større projekt, som DTU Aqua står for via Den Europæiske Hav- og Fiskerifond EHFF. I dette projekt er der fokus på at forbedre bestandsvurderingen og forvaltningen ved at tilvejebringe den viden, der er nødvendig for at forbedre tobisforvaltningen i fremtiden. DFPO og DPPO ser med forventning frem til at der i denne forbindelse bliver lavet en analytisk vurdering af forvaltningsområde 4.

- Tidligere har der været fisket store mængder tobis i dette område. Men i de senere år har der alene være en forsøgskvote på omkring 5.000 tons. Vi håber, at undersøgelserne kan danne grundlag for en ”rigtig” kvote i område 4 i fremtiden, siger Henrik S. Lund, biolog i Danmarks Fiskeriforening PO, DFPO.

Ikke i 2016
Hverken DFPO og DPPO’s mærkningsprojekt eller DTU Aquas projekt får dog indflydelse på hverken kvoter eller forvaltning i 2016, det er en investering der skal give afkast længere frem i tiden. For 2016 vil fokus derfor være rettet i mod, at få indført en form for kvotefleksibilitet imellem forvaltningsområderne.

Flere Nyheder