Tobishåndtering truer eksporten

[caption id="attachment_5028" align="aligncenter" width="620"] I år er der ikke udsigt til tungt lastede fartøjer med tobis klar til losning hos fiske
22 mar 2016

[]

Danmark er en af verdens førende producenter af fiskemel og fiskeolie med en samlet eksportværdi på mere en 3 mia. kroner om året. Desværre er eksportværdien nu truet, fordi tilførslen af tobis til fabrikkerne i år bliver meget lille. Tobis er en afgørende grundsten i produktionen af fiskemel og -olie, og historisk set har tobis været den vigtigste industriart for fabrikkerne. DTU Aqua havde i deres første model, som dannede grundlag for iværksættelsen af realtidsfiskeriet, beregnet, at det maksimale kvote i område 1 kunne blive 275.000 tons, hvis fiskeriet havde  en stor andel af 1-årige. Nu viser en ny model fra DTU Aqua at kvoten nu maximalt kan blive på 37.000 tons, og en så lav kvote vil koste dyrt i tabte eksportindtægter.
- Ved en endelig kvote på 275.000 tons ville eksportværdien potentielt være mellem 800 og 900 mio. kroner, nu er den med den nye model reduceret til omkring 115 mio. kroner, siger Johannes Palsson, formand for Marine Ingredients  Denmark. Men hvad værre er, at fabrikkerne med en så lav tobiskvote ikke kan levere varen til kunderne. Det betyder tab af danske markedsandele på eksportmarkederne.
- De meget ustabile kvoter, som betyder mindre produktion på fabrikkerne, får kunderne til at kigge andre veje.Ustabiliteten betyder også, at nogle af de store aftagere, der producerer foder til fiskeopdræt, finder alternativer til fiskemel i foderet. Det koster med andre ord kunder, siger Johannes Palsson, der derfor ikke lægger skjul på, at det kræver meget stort arbejde at vinde tabte markedsandele ind igen.
- Vi kæmper i forvejen hårdt på markederne, og det her gør det bestemt ikke nemmere, siger Johannes Palsson. Afregningsprisen for fiskerne, der leverer råvaren til fabrikkerne, bliver med den seneste DTU Aqua modelberegning reduceret fra 495 til 67 mio kroner.  Marine Ingredients Denmark, DFPO og DPPO har på grund af de alvorlige konsekvenser ved DTU Aquas håndtering af tobis i år taget kontakt til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen med henblik på at få åbnet op for en ny model alene baseret på realtidsmoniteringsfiskeriet.

 

 

Flere Nyheder