Tobiskvoten bliver ikke forhøjet i 2015

Fiskerisektoren, repræsenteret ved Danmarks Fiskeriforening PO, Danmarks Pelagiske Producentorganisation og Marine Ingredients Denmark, har mandag den
18 May 2015

Fiskerisektoren, repræsenteret ved Danmarks Fiskeriforening PO, Danmarks Pelagiske Producentorganisation og Marine Ingredients Denmark, har mandag den 18. maj 2015 afholdt møde med DTU Aqua – den danske forskningsinstitution for fiskeri.

Formålet med mødet var at undersøge, om der er mulighed for at arbejde på en forhøjelse af kvoten på tobis i 2015.

Det er med beklagelse, at vi i DFPO og DPPO må konstatere, at det ikke er muligt at få biologisk opbakning til en kvoteforhøjelse i 2015.

Biologernes opfattelse af bestandssituationen stemmer overhovedet ikke overens med den virkelighed, som fiskerne oplever på havet, hvor fangsterne er historisk høje i øjeblikket.

Uanset at det ser ud til at kvoten ikke kan forhøjes gennem det officielle system, forventer vi, at fødevareministeren vil benytte sig af muligheden for at overføre kvote fra 2016 – den såkaldte kvotefleksibilitet, som er en legal mulighed i den nye EU grundforordning for fiskeriet. Noget sådant kan besluttes nationalt og skal ikke ”omkring” EU.

På mødet mellem fiskerisektorens repræsentanter og DTU Aqua var der enighed om at nedsætte en fælles arbejdsgruppe, der skal behandle tobisrådgivningen og forvaltningen af tobiskvoten.

Flere Nyheder